Vision och värderingar

På Regal Vård och Omsorg arbetar vi med individer. Människor kommer till oss för att de behöver hjälp och stöd. De befinner sig ofta i en väldigt utsatt situation. Alla människor ska ha rätt att åldras med värdighet och kunna leva ett meningsfullt liv. Alla ska ha rätt att känns sig trygga och respekterade.

Våra Mål

Vår målsättning är att vi ska vara ett så bra stöd för Dig som möjligt så att Du kan bo kvar i Ditt hem så länge som möjligt. Vi arbetar för att Du ska känna Dig trygg i Din bostad och trivas med de personer som kommer hem till Dig. Vår personal har lång erfarenhet och kunskap av äldreomsorg och vi vill ge Dig den bästa möjliga service och omvårdnad som möjligt. Allt för att Din vardag ska fungera enligt Dina önskemål.

Vår Vision

Kvalitet, delaktighet, trygghet, respekt och integritet ska genomsyra relationen med våra kunder. Hos oss går nöjda kunder och nöjda medarbetare hand i hand. Som kund ska Du inte behöva möta nya människor varje dag. Vi arbetar för låg personalomsättning och hög personalkontinuitet och vi strävar efter att Du ska få hjälp av så få personer som möjligt.

Vi vill att varje person ska känna sig trygg och säker, att varje person ska bli bemött på ett varmt och respektfullt sätt med vördnad och att varje person ska känna sig delaktig i sin omsorg.

Utifrån vår vision arbetar Regal strategiskt med:

  • Att erbjuda vård- och servicetjänster av högsta kvalitet.
  • Att arbeta med äldre och funktionsnedsatta samt erbjuda privata tilläggstjänster.
  • Att eftersträva en personlig, effektiv och kundanpassad organisation.
  • Att främja ett arbetssätt som undviker ett fyrkantigt tänkande och som sätter individen i fokus.
  • Att genom framtagande av verksamhetsspecifika koncept och verktyg erbjuda högkvalitativa tjänster.
  • Att vara det naturliga förstahandsvalet av vård- och servicetjänster.

Som resultat av det här:

  • Försöker vi alltid förstå varje persons önskemål och behov
  • Bemöter vi alla med respekt
  • Lyssnar vi på personen och är handlar därefter
  • Arbetar alla tillsammans för ett så bra klimat som möjligt

Vårt viktigaste mål är att uppnå en dynamisk organisation med högsta kvalitet där kundens behov och önskemål står i fokus.

Kontakta Oss

Har Du frågor om vårt tjänsteutbud eller andra funderingar är Du välkommen att kontakta oss!