Vad kostar hemtjänst i Stockholm?

Prissättning av hemtjänst bestäms av taxan i varje enskild kommun. Men vad kostar då hemtjänst i Stockholm? Regal Vård & Omsorg vill här gärna reda ut eventuella frågetecken.

Även om taxorna kan variera mellan olika kommuner är de alltid inkomstprövade vilket innebär att taxan bestäms efter Dina inkomster.

Du betalar en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser Du får. Det spelar ingen roll vilken utförare (kommunens hemtjänst, ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen) Du har, det är samma prissättning oavsett.

Grundpriset för hemtjänst varierar mellan olika kommuner och Din avgift beräknas individuellt grundat på Din inkomst samt eventuella bidrag. Det är helt frivilligt att lämna uppgifter om sin inkomst. Om Du inte vill lämna uppgifter så görs ingen beräkning och Du betalar maxtaxa (se nedan).

Maxtaxa
Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på 2044 kr per månad (2018) och är densamma i hela landet.

Förbehållsbelopp
Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgiften är betald ska Du också ha kvar minst 5 136 kronor per månad (2018) om Du är ensamstående och 4 340 kronor (2018) vardera för makar för personliga utgifter. Om Du inte har kvar det beloppet så reduceras Din hemtjänstavgift. Beloppet kallas för förbehållsbelopp.

Har Du frågor om hur Du går till väga för att få ett biståndsbeslut eller har Du frågor om prissättning av hemtjänsten i Din kommun kan du vända Dig direkt till Din kommun.

Vi på Regal Vård & Omsorg hjälper också mer än gärna till och svarar på Dina frågor. Om Du går i tankar “Vad kostar hemtjänst i Stockholm?” så behöver Du inte oroa Dig. Ring eller maila oss så gör vi vårt bästa för att Du ska få bra information som möjligt.

Här kan Du läsa mer på Stockholm stads hemsida om vad hemtjänst kostar i Stockholm.

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Avgifter-aldreomsorg/