Trygghetslarm

Trygghetslarm i Stockholm

Regal Vård och Omsorg erbjuder trygghetslarm i Stockholm. Du kan därmed enkelt få kontakt med personal via en trygghetscentral som är bemannad dygnet runt och tar emot alla larm. Trygghetslarmet ska göra att Du känner Dig säkrare och tryggare i Ditt hem. Med en knapptryckning på den bärbara larmklockan får Du kontakt med oss.

Så fungerar trygghetslarmet

Vårt trygghetslarm i Stockholm kan användas hemma hos Dig, dygnet runt.

Du kan trycka på larmklockan om Du fallit omkull, blivit hastigt sjuk eller om Du behöver hjälp av någon annan anledning. Vanligtvis kommer personalen hem till Dig inom 30 minuter. Trygghetslarmet fungerar inte utanför Din bostad.

För att Ditt trygghetslarm ska fungera är det viktigt att Du tänker på följande:

  • Ha alltid Din larmknapp på Dig. Den ska sitta på även när Du duschar.
  • Tänk på att larmet bara fungerar så länge Du är kvar i bostaden.
  • Om Du flyttar eller byter lås till bostaden: glöm inte att meddela Din nya adress och lämna in en ny nyckel och eventuell låsbricka, så att vårdpersonalen kan ta sig in om det behövs.

Behöver Du medicinsk hjälp kan Du alltid larma, då är personal snabbt på plats för att göra en bedömning om ambulans eller läkare bör tillkallas. Trygghetslarm åtgärdas alltid med dubbelbemanning.

Vem kan ansöka om trygghetslarm?

Du som har fyllt 65 år kan ansöka om trygghetslarm. Även Du som är yngre och har en funktionsnedsättning kan ansöka om trygghetslarm. För att få ett trygghetslarm måste du ansöka om det hos en biståndshandläggare. Alla som ansöker om trygghetslarm får ansökan beviljad. Du som är yngre än 65 år och har en funktionsnedsättning ansöker också om trygghetslarm via Din biståndshandläggare.

Trygghetslarmet beviljas efter en prövning av Dina behov. Det kan till exempel vara att Du är sjuk eller har svårt att förflytta Dig. Det kan också vara andra orsaker som att Du känner Dig otrygg eller orolig. När du fått ett beslut om trygghetslarm ska du överlämna nycklar till Din bostad. Du betalar en avgift för trygghetslarm. Om du har hemtjänst ingår avgiften för trygghetslarm i hemtjänstavgiften.

Om Du har frågor om trygghetslarm eller behöver information och hjälp i samband med att välja utförare kan Du alltid vända Dig till oss på Regal Vård & Omsorg. Vi vill alltid hjälpa Dig!

Tjänsteutbud

Regal Vård & Omsorg erbjuder personlig och individanpassad hemtjänst som fokuserar på Dina önskemål. Vi skräddarsyr Din omvårdnad efter Dina fysiska och psykiska behov som exempelvis att få stöd för att kunna sköta hygien, kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig. Vi hjälper också till med andra tjänster för att underlätta Din vardag såsom städning, tvätt, inköp och ärenden.

VÅRA TJÄNSTEUTBUD

Kontakta Oss

Har Du frågor om vårt tjänsteutbud eller andra funderingar är Du välkommen att kontakta oss!