Styrelse och Ledning

Ledningen inom Regal Vård & Omsorgs verksamhet utgörs av ett antal nyckelmedarbetare som besitter gedigen och långvarig arbetslivserfarenhet med kunskap inom vård och omsorg. Det här stöds av en erfaren styrelse bestående av personer med olika bakgrunder och speciella kompetensområden.

Jan Lindmark, född 1955
Har tillbringat hela sitt professionella liv, efter studierna, inom internationell business. Först 22 år inom ABB koncernen, varav de 15 sista åren på höga chefsbefattningar. Han har bland annat varit med och byggt upp ABBs robotversamhet i Sydkorea baserad i Seoul, varit chef för ABB Robotics i Asien, baserad i Shanghai, men också haft höga chefsbefattningar inom ABB i Sverige. Efter ABB tillbringande han 7 år som Europachef för Japanska Yaskawa/Motoman, då väldens största robottillverkare. Driver sedan 2012 egna företag inom management konsulting och Robot automation. Jan har stor erfarenhet av chefskap i ledande befattningar, är väldigt resultatorienterad men har också en stor tilltro till engagemang hos personalen. Examen i Maskinteknik.

Niklas Evaldsson, född 1977
Med över 16 års praktisk arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen har Niklas förvärvat mycket goda kunskaper inom verksamhetsområdet. Niklas började sin bana inom äldreomsorgen som vårdbiträde parallellt med högskolestudier under 1999. I början av 2000- talet och i samband med införandet av kundvalsmodellen i Stockholms Stad, uppmärksammade han ett intressant verksamhetsområde som stod inför nya utmaningar avseende kvalitet, resursfördelning och effektivisering. Niklas har sedan dess arbetat inom en rad olika befattningar inom både den privata och den offentligt drivna äldreomsorgen, såsom omvårdnadsbiträde, larmtekniker, samordnare/planeringsansvarig, biträdande verksamhetschef, verksamhetschef samt som VD under sju år i ett av Stockholms mest väletablerade vård- och serviceföretag.

Niklas stora intresse för kvalitets och personalfrågor samt resurs- och effektiviserings frågor har drivit honom till att vidareutvecklas inom äldreomsorgen. Han har vidareutbildat sig inom bland annat kvalitetsledning (SOSFS 2011:9), arbetsmiljö- och handläggning inom socialtjänsten. Niklas har studerat vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Åsö Miljöcenter och Stockholms Universitet och anser att utmaningarna kring att skapa en god intern kontroll över verksamhetens olika processer med bland annat framtagande av rutiner och riktlinjer är viktiga för att på ett strukturerat sätt kunna leda och fördela arbetet i en personaltät organisation. Minst lika viktigt är att vid varje beslut, alltid se till den enskildes behov och förutsättningar samt att respektera dennes integritet och egen vilja.

Mikael Bäckström, född 1961
Mikael har en lång och gedigen erfarenhet inom företagsrådgivning, redovisning och revision. Idag driver Mikael Vxus Företagsrådgivning AB som är auktoriserade enligt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Tidigare arbetade Mikael som revisor hos Grant Thornton, Ernst & Young och Öhrlings Pricewaterhousecoopers.
Marie-Jose Palmari, född 1945
Marie-Jose är fransyska med svensk sjuksköterskeutbildning. Hon har arbetat många år på Danderyds Sjukhus och på City Akuten sedan starten 1983. Marie-Jose har även arbetat med hemsjukvård för Capio och BraHem på Östermalm.

Kontakta Oss

Har Du frågor om vårt tjänsteutbud eller andra funderingar är Du välkommen att kontakta oss!