Stöd och support

Att vara anhörig till en person vars tillstånd förändras på grund av sjukdom kan ofta upplevas som mycket svårt. Mycket i livet blir annorlunda och inte riktigt så som man har tänkt sig. Vi på Regal Vård och Omsorg lång erfarenhet av äldreomsorg och har till vår uppgift att tillsammans med den äldre och Dig som anhörig skapa en meningsfull vardag för Er. Vi har stor förståelse för att Du som anhörig behöver stöd, vägledning och kunskap om Din närståendes livssituation.

Att bli beroende av hjälp från andra människor kan innebära stor förändring, både för den drabbade men också för Dig som anhörig. Den anhörigas roll och relation till den som drabbats förändras markant och det är viktigt att ha ett bra förhållande till den personal som ska hjälpa Din närstående.

Det är viktigt att Du som anhörig får hjälp med praktiska saker i vardagen men det är av minst lika viktig karaktär med stöd och support. Vi på Regal Vård & Omsorg anser det av stor vikt att Du som anhörig integreras i omsorgen utifrån ett anhörighetsperspektiv. Du som anhörig ska känna att Du är på ett naturligt sätt är delaktig i Din närståendes vardag och att Du kan påverka. Anhöriga och närstående är alltid välkomna att deltaga i de aktiviteter hemtjänsten gör med Din närstående.

Som anhörig har Du också möjlighet att delta i anhörighetsträffar och samtalsgrupper som anordnas. Vi har också nära samarbete med präst och diakon som gärna träffar de anhöriga individuellt eller i grupp.

Kontakta Oss

Har Du frågor om vårt tjänsteutbud eller andra funderingar är Du välkommen att kontakta oss!