Regler för hemtjänst

Du som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet kan ansöka om hemtjänst. Regler för hemtjänst är många och kan vara förvirrande. För att få hemtjänst ska Du göra en ansökan. En biståndshandläggare utreder Dina behov och beslutar om Du har rätt till hemtjänst och i så fall vad Du kan få hjälp med.

Vem kan få service och omsorg?
Alla som anser sig behöva service och omsorg har rätt att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. För att få veta om Du har rätt till hemtjänst eller annat bistånd måste Du ansöka hos kommunens socialtjänst. Kommunen är skyldig att utreda alla ansökningar. Vanligen tar en biståndshandläggare hand om Ditt ärende. Om handläggaren kommer fram till att Du inte har rätt till den hjälp du ansökt om, har Du rätt att få ett beslut som Du kan överklaga till domstol.

Frivillighet ingår i regler för hemtjänst
Anhöriga eller personal kan anmäla att Du behöver hjälp. Då ska kommunen göra en så kallad förhandsbedömning. Det innebär att kommunen kontaktar Dig och frågar om Du vill ha någon hjälp. Du har alltid rätt att tacka nej.

Vad kan Du få hjälp med?
Vilken slags hjälp Du kan få beror på vilka behov Du har. Du har rätt att ansöka om vad Du vill, även om den hjälp Du vill ha inte nämns i de kommunala riktlinjerna där Du bor. Om Du vill överklaga, är det ytterst domstolarna som avgör vilken slags hjälp Du har rätt till. Den hjälp Du har rätt att få ska stärka Dina möjligheter att bo kvar i Din bostad eller att på andra sätt leva ett självständigt liv. Lagen talar om att kommunernas bistånd ska ”utformas och genomföras tillsammans med den enskilde”. Du har alltså rätt att framföra dina synpunkter på hur Du vill ha det och bli lyssnad på. Hemtjänsten underlättar vardagen för Dig Om Du behöver hjälp med hushållsarbetet eller med personlig omvårdnad kan Du ansöka om hemtjänst. Hemtjänst kan Du få både i ordinärt boende och på ett äldreboende. Till hemtjänstens uppgifter hör städning, inköp och andra hushållssysslor. Hemtjänstpersonalen kan även följa med Dig på promenader eller andra ärenden.

Om oss

Regal Vård & Omsorg erbjuder hemtjänst till bästa kvalitet. Hos oss är människan i fokus och vi skräddarsyr Din omvårdnad så att den blir så som Du önskar. Vår personal har lång erfarenhet av äldreomsorg. Hos oss talar alla flytande svenska! Om Du har frågor eller funderingar om regler för hemtjänst är Du alltid välkommen att kontakta oss på Regal Vård & Omsorg. Vi skulle se det som en förmån att få hjälpa Dig!