Medarbetare

Att arbeta med människor i behov och omvårdnad är ett av de viktigaste arbeten som finns. Medarbetare som känner engagemang och delaktighet är mer motiverade att göra ett bra arbete och bidra till en hög kvalitet. Vi på Regal Vård och Omsorg ser det som en viktig uppgift att erbjuda våra medarbetare en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där de känner delaktighet.

För att våra medarbetare ska trivas så bra som möjligt gör vi kontinuerliga medarbetarundersökningar. Här kan vår personal vara med och påverka viktiga beslut. Vi strävar efter att vara en trygg arbetsgivare med kollektivavtal och avtalsförsäkringar. Varje medarbetares kunskap och kompetens är en viktig källa att ta tillvara. Vi tror på ständig kompetensutveckling.

Vilka är vi?

Omvårdnadspersonalen som utför insatserna i Ditt hem är vår viktigaste tillgång. De har ofta en central roll i Din vardag och utgör därmed de personer som Du har mest vardaglig kontakt med. Alla våra medarbetare har stort engagemang och hos oss finns bred kompetens. Allt från undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor till förskolelärare och arbetsterapeuter. Inom Regal Vård och Omsorg ställer vi höga krav på våra medarbetares kunskap och erfarenhet och lägger stor vikt vid att erbjuda alla medarbetare individuell kompetensutveckling. Vi upprättar och genomför individanpassade kompetensutvecklingsplaner och utbildningar. De erhållna kunskaperna används sedan som ett redskap för att ständigt förbättra kvaliteten på våra vård- och servicetjänster.

Vi anser det också viktigt att det är rätt person på rätt plats. Det är av största vikt för oss att våra medarbetare trivs med sina arbeten. Erfarenheter, engagemang och på vilket sätt han eller hon bemöter människor på är våra grundpelare. Vi arbetar också för en jämställd värld.

Utbildning och erfarenhet

Alla medarbetare inom Regal Vård och Omsorg innehar goda kunskaper och långvarig erfarenhet av praktiskt arbete inom hemtjänsten. Vid varje nyanställning premieras personer med undersköterskekompetens (USK). Alla medarbetare erbjuds utbildning inom företaget och individuella kompetensplaner upprättas. Utbildningsinsatserna följs sedan upp årligen och anpassas utifrån önskemål och behov. All vår personal har mångårig språkkunskap i det svenska språket och talar således flytande svenska.

Trygghet och integritet

Alla våra medarbetare bär arbetskläder och ID-brickor. Alla våra anställda har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala med någon utomstående om Dig. De får inte ens tala om att Du får hjälp av oss. De får inte heller lämna uppgifter om Dig till någon myndighet utan Ditt samtycke.

Kontakta gärna vår verksamhetschef Niklas Evaldsson vid frågor eller funderingar 08-23 60 11

Kontakta Oss

Har du frågor om vårt tjänsteutbud eller andra frågor är du välkommen att kontakta oss!