Privat hemtjänst på Östermalm

Regal Vård och Omsorg erbjuder privat hemtjänst på Östermalm. Vi finns till för Dig som behöver hjälp i Ditt eget hem. Privat hemtjänst på Östermalm av Regal Vård & Omsorg gör allt från att hjälpa Dig med enklare sysslor några timmar i månaden eller mer omfattande vård flera gånger per dygn. Vi erbjuder Dig service och trygghet dygnet runt så att Du ska kunna bo kvar i Ditt eget hem så länge som möjligt. Vår privata hemtjänst på Östermalm är till för Dig för att Du ska kunna fortsätta Ditt liv i samklang med hur Du levde innan Du behövde hjälp med vissa saker.

Våra värdegrunder

Vi på Regal Vård & Omsorg ser trygghet, delaktighet, integritet och respekt som grundläggande värderingar vilka genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vill att Du ska kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv och samtidigt känna Dig trygg. När Du väljer Regal Vård & Omsorg som utförare av privat hemtjänst på Östermalm gör vi alltid ett hembesök hos Dig för att tillsammans gå igenom Dina önskemål och därefter planera Din omsorg utifrån det.

Regal Vård & Omsorgs privata hemtjänst på Östermalm präglas av hög kontinuitet, trygghet och delaktighet. Vår värdegrund ”se människan” genomsyrar vårt arbete. Vi erbjuder service- och omvårdnadstjänster samt avlösarservice. Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden och flera av dem har specialistkompetens.

Vår personal
Omvårdnadspersonalen som utför insatserna i Ditt hem är vår viktigaste tillgång. De har ofta en central roll i Din vardag och utgör därmed de personer som Du har mest vardaglig kontakt med. Alla våra medarbetare har stort engagemang och hos oss finns bred kompetens. Allt från undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor till förskolelärare och arbetsterapeuter. Inom Regal Vård och Omsorgs privata hemtjänst på Östermalm ställer vi höga krav på våra medarbetares kunskap och erfarenhet och lägger stor vikt vid att erbjuda alla medarbetare individuell kompetensutveckling.

Du ska alltid känna Dig värdigt mött i kontakten med oss på Regal Vård & Omsorgs privata hemtjänst på Östermalm. När Du öppnar för oss ska du vara trygg och säker med personen som kommer. Som kund hos oss träffar Du så få personer som möjligt. Hög personalkontinuitet är avgörande för att vi ska möta Dina behov, veta om Dina intressen och känna till Dina önskemål. Du får en kontaktperson hos oss, en person som Du kan ställa Dina frågor till och som Du med tiden lär känna.

Vi på Regal Vård & Omsorgs privata hemtjänst på Östermalm tror på medarbetare som känner engagemang och delaktighet. Vi tror därmed på en ökad kvalitet i vården och omsorgen. Det är därför viktigt att vår personal får en arbetsmiljö där de utvecklas och kan påverka sin situation.

Ditt val
Nuförtiden tillämpas kundvalssystem innebär att Du själv får välja vem som ska ge Dig hjälp i hemmet. För att få hemtjänst eller boende på ett äldreboende krävs ett biståndsbeslut från Din kommun. En handläggare utreder tillsammans med Dig vad Du behöver hjälp med, därefter har Du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos Dig. Kostnaden blir densamma oavsett vilken utförare Du väljer.

Vi på Regal Vård & Omsorg har fått högsta betyg i undersökningar som gjorts av kvaliteten på bästa hemtjänsten i Stockholm https://www.regalvard.se/regal-vard-pa-ostermalm/