Privat äldreomsorg på Östermalm

Privat äldreomsorg på Östermalm tillhandahålls av Regal Vård & Omsorg, en trygg och högkvalitativ äldreomsorg anpassad utifrån Dina behov och önskemål. Regal Vård och Omsorg verkar personligt och lokalt.

Äldreomsorg eller äldrevård avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet.

Regal Vård & Omsorg är tacksamma att hjälpa människor med allt ifrån personlig omsorg, ledsagning, larmutryckning till service i hemmet. För oss är det självklart att vi utför insatserna så att det passar just Dina behov och blir på det sätt Du önskar. För oss är det viktigt att Du alltid känner Dig trygg.

Vi finns för Dig

Regal Vård & omsorg erbjuder en privat äldreomsorg på Östermalm som ska vara ett stöd för Dig i Din vardag för att Du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn.

Vi utför praktiska saker som exempelvis städning, sällskap på promenader, matlagning, social samvaro eller att utföra ärenden (så kallad ledsagning), det här är vanliga sysslor som hemtjänsten utför.
Regal Vård & Omsorg erbjuder traditionell hemtjänst men också ytterligare tjänster som exempelvis avlösarservice, ledsagning, fönsterputsning eller att gå ut med hunden. Det tillhör hemtjänstens arbetsuppgifter att tillhandahålla det Du önskar och har behov av.

Om oss

Privat äldreomsorg på Östermalm och Regal Vård & Omsorgs förhållningssätt innebär att respektera varje unik människa för hans eller hennes värde, person och drömmar. Vi försöker alltid ha en vuxen-till-vuxen relation eftersom vi tror att det bidrar till att skapa mening för våra äldre.

Vi på Regal Vård och Omsorg ser trygghet, delaktighet, integritet och respekt som grundläggande värderingar vilka genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vill att Du ska kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv och samtidigt känna Dig trygg. När Du väljer Regal Vård och Omsorg som utförare av hemtjänsten gör vi alltid ett hembesök hos Dig för att tillsammans gå igenom Dina önskemål och därefter planera Din omsorg utifrån det.

Innan Du väljer utförare är Du välkommen att ringa eller besöka oss för att få mer information om hur vi arbetar och vad vi kan göra för Dig. Om Du har frågor är Du alltid välkommen att kontakta vår verksamhetschef som mer än gärna svarar på Dina frågor eller ordnar ett studiebesök på vårt hemtjänstkontor för den som så önskar.

Hos oss talar alla flytande svenska!