Privat äldreomsorg på Lidingö

Privat äldreomsorg på Lidingö finns för Dig som behöver hjälp i Ditt eget hem i form av hemtjänst. Regal Vård & Omsorg erbjuder en kvalitativ hemtjänst med fokus på Dina behov och önskemål. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar i månaden eller mer omfattande vård flera gånger per dygn.

Äldreomsorg eller äldrevård avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet.

Om oss

Privat äldreomsorg på Lidingö och Regal Vård & Omsorg präglas av hög kontinuitet, trygghet och delaktighet. Vår värdegrund ”se människan” genomsyrar vårt arbete. Vi erbjuder service- och omvårdnadstjänster samt avlösarservice. Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden och flera av dem har specialistkompetens.

Du ska alltid känna Dig värdigt mött i kontakten med oss på Regal Vård & Omsorgs privata äldreomsorg på Lidingö.
När Du öppnar för oss ska du vara trygg och säker med personen som kommer. Som kund hos oss träffar Du
så få personer som möjligt. Hög personalkontinuitet är avgörande för att vi ska kunna möta Dina behov, veta om
Dina intressen och känna till Dina önskemål. Du får en kontaktperson hos oss, en person som Du kan
ställa Dina frågor till och som Du med tiden lär känna.

Vår personal

Regal Vård & Omsorgs privata äldreomsorg på Lidingö har erfarna och engagerade medarbetare som hjälper Dig med allt ifrån personlig omsorg till service i hemmet. Vi planerar hjälpen tillsammans med Dig så att det passar Dina behov och önskemål. Vårt mål är att Du ska känna trygghet i Din vardag. Vi bär alltid arbetskläder och ID-brickor.

Nyckeln till ett friskt åldrande är att vara fysiskt och socialt aktiv. Vår livsstil spelar en mycket viktig roll och genom träning/fysisk aktivitet ser man till att behålla eller öka sin fysiska kapacitet och hälsa. Vi på Regal Vård & Omsorg hjälper Dig gärna att delta i olika aktiviteter både genom våra ledsagare men också genom vanliga promenader i parken.

Privat äldreomsorg på Lidingö med Regal Vård & Omsorg i spetsen försöker alltid ge Dig det ”lilla extra”. Det kan vara genom att stanna kvar någon minut extra för att prata med Dig, hålla Dig i handen eller hjälpa Dig att laga något som gått sönder. Vårt sätt att arbeta utgår från att bygga upp rutiner och att ha en arbetsplan för Dig som enskild och som är individuellt anpassad utifrån Dina resurser, önskemål och hjälpbehov. Verksamheten bygger på en personlig och nära relation till Dig och personer i Din omgivning. Med trygghet och säkerhet som ledord underlättar vi Din vardag. Vårt mål är att förmedla privat äldreomsorg på Lidingö med stort engagemang och värme. Hos oss talar alla flytande svenska!