REGAL VÅRD -Hemtjänst i Stockholm
Vi har tillstånd att bedriva hemtjänst från:
  • Inspektion för Vård och Omsorg (IVO)

Om Oss

Vård och Omsorg för ökad livskvalitet

Regal Vård & Omsorg är ett lokalt företag med personlig anknytning till de stadsdelar vi arbetar inom. Vi erbjuder trygg och högkvalitativ hemtjänst anpassad utifrån Dina behov och önskemål. Regal Vård och Omsorg verkar personligt och lokalt. Vi fokuserar på skräddarsydd och individanpassad vård för Dig. Vi underlättar Din vardag och erbjuder Dig service dygnet runt. Hos oss talar alla flytande svenska. Vi strävar efter att antalet personer som hjälper Dig begränsas så långt som möjligt och att insatserna utförs på överenskommen tid. Vi tror på en öppen och regelbunden dialog för att kunna motsvara Dina behov och önskemål på hur insatserna ska utföras. Arbetet utförs av kunnig personal som bemöter Dig med värme, respekt och visar hänsyn till Din integritet.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen

Regal Vård & Omsorg har 96% kundnöjdhet i 2020-års brukarundersökning. Socialstyrelsens undersökning i pdf »

“En äldrevård som gör det omöjliga möjligt” – Expressen 2020-03-22 »

Regal Vård & Omsorg erhåller goda betyg i 2019-års brukarundersökning. Ladda ner hela undersökningen i pdf

Regal Vård & Omsorg är bäst i hemtjänst på Södermalm enligt Expressens granskning. Ladda ner artikeln i pdf

Vad är kvalitet för oss?

Vi på Regal Vård och Omsorg arbetar kontinuerligt med kvalitet och vi strävar hela tiden efter att förbättra oss. För oss på Regal Vård & Omsorg är Ditt välmående vårt fokus, därför är hög kvalitet viktigt för oss. Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten för att ge Dig en tryggare vardag!

LÄS MER

PERSONCENTRERAT

MILJÖ

MEDARBETARE

TILLGÄNGLIGHET

Vision och värderingar

Vår målsättning är att vi ska vara ett så bra stöd för Dig som möjligt så att Du kan bo kvar i Ditt hem så länge Du vill. Vi arbetar för att Du ska känna Dig trygg i Din bostad och trivas med de personer som kommer hem till Dig. Vår personal har lång erfarenhet och kunskap av äldreomsorg och vi vill ge Dig den bästa möjliga service och omvårdnad som möjligt. Allt för att Din vardag ska fungera enligt Dina önskemål.

LÄS MER

Medarbetare

Vi på Regal Vård och Omsorg erbjuder våra medarbetare en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där de känner delaktighet.

LÄS MER

Kontakta Oss

Har Du frågor om vårt tjänsteutbud eller andra funderingar är Du välkommen att kontakta oss!