Ledsagarservice i Stockholm

Ledsagarservice i Stockholm

Syftet med vår ledsagarservice i Stockholm är att Du som har någon form av funktionsnedsättning ska få stöd och hjälp för att leva ett så aktivt och innehållsrikt liv som möjligt och delta i samhällets gemenskap. Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet som ska ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka vänner och familj eller bara promenera. Det kan också vara att Du behöver hjälp att gå och handla, gå till Apoteket eller göra andra ärenden. Vi tillgodoser även behov av ledsagning vid exempelvis sjukhusbesök, sjukgymnast eller fotvård.

Vår ledsagarservice i Stockholm är individuellt utformad och har karaktären av personlig service. Vi följer med och gör Dig sällskap till den aktivitet Du önskar deltaga i. För oss står Dina personliga önskemål i fokus. Målsättningen är att Dina individuella behov ska tillgodoses så långt som möjligt. Servicen är lättillgänglig och Du ska alltid känna Dig trygg och säker under uppdraget. Du kan få ledsagning alla dagar och kvällar i veckan.

Våra ledsagare

Hos oss får Du engagerad och kompetent personal som har kunskaper i de flesta funktionsnedsättningar. Vår personal har även stor kunskap i stadens tillgänglighet, aktuella aktiviteter och kulturutbud, lyft- och förflyttningsteknik, ledsagning vid sportaktiviteter, synledsagning och syntolkning. Din önskan är vår ledstjärna.
Vi utför alltid ett hembesök där vi tillsammans med Dig skapar din individuella genomförandeplan. Vi följer kontinuerligt upp ledsagningen, för att säkerställa att den sker på Dina villkor. Du kan själv ringa och boka Din ledsagning när det passar Dig. Alternativt om Du så önskar hjälper våra ledsagare Dig att boka Din nästa ledsagning.
Har Du frågor eller funderingar? Ta då kontakt med oss. Vi finns alltid för Dig.

Tjänsteutbud

Regal Vård & Omsorg erbjuder personlig och individanpassad hemtjänst som fokuserar på Dina önskemål. Vi skräddarsyr Din omvårdnad efter Dina fysiska och psykiska behov som exempelvis att få stöd för att kunna sköta hygien, kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig. Vi hjälper också till med andra tjänster för att underlätta Din vardag såsom städning, tvätt, inköp och ärenden.

VÅRA TJÄNSTEUTBUD

Kontakta Oss

Har Du frågor om vårt tjänsteutbud eller andra funderingar är Du välkommen att kontakta oss!