Kommunal hemtjänst i Stockholm

När man fått beslut om att man är berättigad hemtjänst måste man noga tänka igenom om man vill ha privat eller kommunal hemtjänst i Stockholm.

Regal Vård & Omsorg erbjuder äldreomsorg i Stockholm. Äldreomsorg eller äldrevård avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet.
Regal Vård och Omsorg är verksam inom äldreomsorgen och omsorgen till personer med funktionsnedsättning i Stockholm Stad. Regal Vård och Omsorg strävar efter att utgå från det friska där vi ser och tar om människan. Vi erbjuder en individanpassad hemtjänst och äldreomsorg i Stockholm.
Regal Vård och Omsorgs förhållningssätt innebär att respektera varje unik människa för hans eller hennes värde, person och drömmar. Vi försöker alltid ha en vuxen-till-vuxen relation eftersom vi tror att det bidrar till att skapa mening för våra äldre.

Regal Vård & Omsorg tillhandahåller privat hemtjänst i Stockholm. Det kan man välja som alternativ till kommunal hemtjänst i Stockholm. Regal Vård & Omsorg erbjuder personlig och individanpassad hemtjänst som fokuserar på Dina önskemål. Vi skräddarsyr Din omvårdnad efter Dina fysiska och psykiska behov som exempelvis att få stöd för att kunna sköta hygien, kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig. Vi hjälper också till med andra tjänster för att underlätta Din vardag såsom städning, tvätt, inköp och ärenden.

Kundvalssystem

Nuförtiden tillämpas kundvalssystem innebär att Du själv får välja vem som ska ge Dig hjälp i hemmet.Du väljer själv om Du vill ha privat eller kommunal hemtjänst i Stockholm. För att få hemtjänst eller boende på ett äldreboende krävs ett biståndsbeslut från Din kommun. En handläggare utreder tillsammans med Dig vad Du behöver hjälp med, därefter har Du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos Dig. Kostnaden blir densamma oavsett vilken utförare Du väljer.

Innan Du väljer utförare är Du välkommen att ringa eller besöka oss för att få mer information om hur vi arbetar och vad vi kan göra för Dig. Om Du har frågor är Du alltid välkommen att kontakta vår verksamhetschef som mer än gärna svarar på Dina frågor eller ordnar ett studiebesök på vårt hemtjänstkontor för den som så önskar.

Här ansöker Du om äldreomsorg:

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Att-soka-stod-och-hjalp/

Värdighetsgarantier

Flera kommuner i Sverige har så kallade värdighetsgarantier inom kommunens äldreomsorg. Dessa innefattar i de flesta fall alla de kvalitetskrav som ställs på utföraren. Dessutom kan en sådan garanti även lyfta fram vissa speciella områden inom kommunal hemtjänst i Stockholm.

Detta brukar omfattas av kommunernas värdighetsgarantier:
-Du får veta i god tid vilken personal som ska utföra tjänsterna i hemmet
-Om någon annan personal än den du är vanlig ska komma vid ett tillfälle ska du kontaktas i förväg, viktigt för brukarens trygghet.
-Hemtjänsttagaren kontaktas vid eventuell försening från personalens sida.
-Brukaren kan få rätt att påverka tidpunkten för promenad eller annan utevistelse, i de fall detta ingår i hemtjänsten. När eventuell utevistelse ska ske ska skrivas in i hemtjänstens utförandeplan.
-Om du får hjälp av hemtjänsten med dina mediciner, så ska du få en årlig läkemedelsgenomgång med hjälp av hemsjukvården.
-Värdighetsgarantier gäller för personer som är över 65 år, och det är kommunen som kontrollerar och följer upp att garantierna uppfylls.

Är du under 65 år har du samma rättigheter och får lika bra hemtjänst som de som är över 65 år. Dock omfattas inte de yngre hemtjänsttagarna av värdighetsgarantierna som har sitt ursprung i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.

Välkommen att kontakta oss på Regal Vård & Omsorg om Ni har frågor. Hos oss talar alla flytande svenska!