Hemtjänstens arbetsuppgifter

Regal Vård & Omsorg tillhandahåller hemtjänst för att Du ska känna Dig trygg och omhändertagen. Vi fokuserar på individen och ger service enligt Dina önskemål och behov. Hemtjänstens arbetsuppgifter är att se till att Du mår så bra som möjligt utifrån Dina förutsättningar.

Hemtjänst ska vara ett stöd för Dig i Din vardag för att Du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn.

Servicetjänster
Praktiska saker som exempelvis städning, sällskap på promenader, matlagning, social samvaro eller att utföra ärenden (så kallad ledsagning) är vanliga sysslor som hemtjänsten utför.
Regal Vård & Omsorg erbjuder traditionell hemtjänst men också ytterligare tjänster som exempelvis avlösarservice och ledsagning. Det tillhör hemtjänstens arbetsuppgifter att tillhandahålla det Du önskar och har behov av.

Vi erbjuder Dig service och trygghet dygnet runt så att Du ska kunna bo kvar i Ditt eget hem så länge som möjligt. Hemtjänstens arbetsuppgifter är att se till så att Du ska kunna fortsätta Ditt liv i samklang med hur Du levde innan Du behövde hjälp med vissa saker. Hemtjänsten ska finnas och underlätta för Dig i Din vardag samt ge Dig vägledning och inspiration. Regal Vård och Omsorg erbjuder omsorg, måltidsservice, städning, tvätt, inköp, ledsagning, avlösarservice, trygghetslarm samt kvälls-och nattjänster.

Om oss
Regal Vård och Omsorgs förhållningssätt innebär att respektera varje unik människa för hans eller hennes värde, person och drömmar. Vi försöker alltid ha en vuxen-till-vuxen relation eftersom vi tror att det bidrar till att skapa mening för våra äldre.
Anhöriga eller personal kan anmäla att Du behöver hjälp. Då ska kommunen göra en så kallad förhandsbedömning. Det innebär att kommunen kontaktar Dig och frågar om Du vill ha någon hjälp. Du har alltid rätt att tacka nej.

Det är tillsammans med det företag eller organisation som ska utföra tjänsterna som Du bestämmer hur det ska utformas i praktiken. Ju tydligare Du är med hur Du vill ha det desto enklare blir det för Er att tillsammans utforma ett sätt som passar Dig. Om Du har möjlighet att välja hemtjänstleverantör så bör Du diskutera hur hjälpen kommer att utföras redan innan Du gör ditt val.

Kontakta oss gärna
Vi på Regal Vård och Omsorg ser trygghet, delaktighet, integritet och respekt som grundläggande värderingar vilka genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vill att Du ska kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv och samtidigt känna Dig trygg. När Du väljer Regal Vård och Omsorg som utförare av hemtjänsten gör vi alltid ett hembesök hos Dig för att tillsammans gå igenom Dina önskemål och därefter planera Din omsorg utifrån det.

Innan Du väljer utförare är Du välkommen att ringa eller besöka oss för att få mer information om hur vi arbetar och vad vi kan göra för Dig. Om Du har frågor är Du alltid välkommen att kontakta vår verksamhetschef som mer än gärna svarar på Dina frågor eller ordnar ett studiebesök på vårt hemtjänstkontor för den som så önskar. Hos oss talar alla flytande svenska!