Hemtjänst på Södermalm

Regal Vård & Omsorg erbjuder hemtjänst på Södermalm. Vi har som mål att skapa Sveriges bästa hemtjänst. Det här gör vi genom en handplockad personal som har ett stort intresse för sitt yrke, rätt känsla, utbildning och erfarenhet. Schemat planeras noggrant så att det är möjliggör för samma personal att komma till Dig i så hög utsträckning som möjligt. Hos oss talar alla flytande svenska.
Vår hemtjänst på Södermalm innefattar erfarna och engagerade medarbetare som hjälper Dig med allt ifrån personlig omsorg till service i hemmet. Vi planerar hjälpen tillsammans med Dig så att det passar Dina behov och önskemål. Det viktiga för oss är att Du ska känna trygghet i Din vardag. Vi bär alltid arbetskläder och ID-brickor.

Kontaktperson
Vi på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Södermalm vill göra våra kunder nöjda, genom att erbjuda kontaktmannaskap och genomförandeplaner. Målet är att tillgodose Dina önskemål så långt det går vid till exempel kontinuitet, nåbarhet och att hålla tider. Hos oss får Du en egen kontaktperson som ser till att Du får den vård och omsorg Du önskar. Du kan alltid höra av Dig till Din kontaktperson om Du har frågor eller önskemål. Skulle Du av någon anledning vilja byta kontaktperson är Du självklart välkommen att göra det.

Kvalitet
Kvalitet för oss på Regal Vård & Omsorg handlar om att Du ska få god omvårdnad, möjligheten att få komma ut och promenera eller bara ha någon som håller en i handen. Vi arbetar kontinuerligt för att höja vår kvalitet i syfte att ge Dig en tryggare vardag. Vi gör alltid hembesök hos Dig som planerar att anlita oss som hemtjänstutförare. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser Du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider Du önskar få hjälp. Du ska känna att Du har inflytande och självbestämmande och att Du äger Din livssituation.

Trygghetslarm
Vi på Regal Vård & Omsorg erbjuder trygghetslarm. Det är till för Dig som vill känna Dig säker i hemmet så att Du enkelt kan få kontakt med personal via vår trygghetscentral. Trygghetslarmet kan användas hemma hos Dig, dygnet runt. Du kan trycka på larmklockan om Du fallit omkull, blivit hastigt sjuk eller om Du behöver hjälp eller stöd av någon annan anledning.
Valfrihetssystemet innebär att den patient eller brukare som beviljats hemtjänst får välja vilken utförare som ska leverera tjänsten. Valet görs mellan de leverantörer som godkänts av kommunen och som kommunen tecknat avtal med.

Vi finns för Dig

Nyckeln till ett friskt åldrande är att vara fysiskt och socialt aktiv. Vår livsstil spelar en mycket viktig roll och genom träning/fysisk aktivitet ser man till att behålla eller öka sin fysiska kapacitet och hälsa. Vi på Regal Vård & Omsorg hjälper Dig gärna att delta i olika aktiviteter både genom våra ledsagare men också genom vanliga promenader i parken.

Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Södermalm arbetar engagerade, erfarna och kunniga medarbetare med ett flertal olika kompetenser som vårdbiträden och undersköterskor. Hos oss kan Du förvänta Dig högsta kvalitet och respektfullt bemötande i alla lägen.