Hemtjänst på Östermalm

Regal Vård & Omsorg erbjuder hemtjänst på Östermalm för att Du ska kunna bo kvar i Ditt hem och känna Dig trygg i Din vardag. Vår hemtjänst på Östermalm bygger på service och är individanpassad och skräddarsydd för Dina behov och önskemål. Hos oss talar alla flytande svenska. Vår värdegrund att se människan genomsyrar vårt arbete. Regal Vård & Omsorgs hemtjänst ger Dig hög kvalitet. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn. Det är Du och Dina behov som är i fokus. Det är Din vardag och Dina behov som vi ska underlätta. Med en kontaktperson och små arbetslag skapar vi trygghet och trivsel hemma hos Dig.

Vilka är vi?

Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Östermalm erbjuder omsorg men också måltidsservice, städning, kvälls och nattjänster. I många uppdrag ingår även hemsjukvård. Vi arbetar också med ledsagning om Du är i behov av det. Våra erfarna vårdbiträden och undersköterskor har som mål att göra Din vardag både enkel och trygg. Kundval inom äldreomsorgen innebär att det är Du som bestämmer vem som ska utföra omsorgen hemma hos Dig.

Du är alltid välkommen att kontakta oss

Du som har, eller precis ska få, hemtjänst på Östermalm är välkommen att vända Dig till oss. När kommunen beviljat Dig insatser träffar Du oss och tillsammans planerar vi hur hjälpen ska se ut. Dina behov, förutsättningar och önskemål avgör hur stödet utformas. Vi vill att du ska berätta för oss om Dina önskemål. Det är Du som vet hur Du vill ha det hemma – och vad Du behöver för att det ska vara så. Du får en personlig kontaktperson som ansvarar för att Din vård blir så som Du önskar. Du kan alltid vända Dig till Din kontaktperson för frågor eller önskemål.

Valfrihet

Valfrihetssystemet innebär att den patient eller brukare som beviljats hemtjänst får välja vilken utförare som ska leverera tjänsten. Valet görs mellan de leverantörer som godkänts av kommunen och som kommunen tecknat avtal med.

 

Vår personal

Våra anställda på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Östermalm har arbetat inom äldreomsorgen i många år. Vi väljer med stor omsorg den personal som ska utföra varje enskilt uppdrag, så att våra kunder ska kunna ha kontakt med personal som kan utföra arbetsuppgifter på det sätt som passar den enskilde kunden bäst. Vår kunskap och erfarenhet kommer ur våra möten med människor i olika livssituationer. Människor kommer till oss för att de behöver hjälp och stöd av olika slag. De befinner sig ofta i en utsatt situation. Vi på Regal Vård & Omsorg vill att vår hemtjänst på Östermalm ska präglas av medarbetare som känner delaktighet och engagemang. Vårt mål är därför att ge en stimulerade arbetsmiljö där medarbetarna är delaktiga och får möjlighet att utvecklas. Personalen är vår viktigaste tillgång.