Hemtjänst på Norrmalm

 

Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Norrmalm präglas av hög kontinuitet, trygghet och delaktighet. Vår värdegrund ”se människan” genomsyrar vårt arbete. Vi erbjuder service- och omvårdnadstjänster samt avlösarservice. Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden och flera av dem har specialistkompetens.

Utgångspunkten för vår hemtjänst på Norrmalm är alltid Du som kund och Ditt individuella behov av vård, omsorg, stöd och service. Regal Vård & Omsorg strävar efter att upprätthålla Dina funktioner och möjligheter i den dagliga livsföringen samt att motverka isolering.

Det är skönt att kunna bo kvar hemma och leva livet precis som vanligt. Dricka morgonkaffet i favoritkoppen, hälsa på grannarna, handla i närbutiken och promenera på kända vägar. Genom Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Norrmalm möter Du utbildade, erfarna och personliga undersköterskor/vårdbiträden som hjälper Dig behålla vardagens glädjestunder.

Vi är lyhörda och noga med att utgå från Dina behov och önskemål vid utformningen och genomförandet av vården, omsorgen och aktiviteterna. Du har en egen kontaktperson som ansvarar för att Dina önskemål och behov blir tillgodosedda så långt det är möjligt.

Hos Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Norrmalm får Du god vård och omsorg och alla de hjälpinsatser som Du behöver i det dagliga livet. Här får Du vara den Du är och göra det Du kan och vill med stöd av vänlig och kompetent personal.

Vår verksamhetsidé är att bedriva äldreomsorg av hög kvalitet, där Du som kund har möjlighet att behålla värdighet och livskvalitet. Vi vill tillhandahålla en trygg och trivsam hemtjänst där Du har goda möjligheter till stimulerande aktiviteter.

Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Norrmalm har erfarna och engagerade medarbetare som hjälper Dig med allt ifrån personlig omsorg till service i hemmet. Vi planerar hjälpen tillsammans med Dig så att det passar Dina behov och önskemål. Vårt mål är att Du ska känna trygghet i Din vardag. Vi bär alltid arbetskläder och ID-brickor.

Det finns ingen enkel genväg mot målet säker vård och omsorg av hög kvalitet. Vår strategi är att arbeta systematiskt och uthålligt med ständiga förbättringar inom verksamhetens alla områden, där vi eftersträvar kvalitet och patientsäkerhet i allt vad vi gör.

Vi är lyhörda och noga med att utgå från Dina behov och önskemål vid utformningen och genomförandet av insatser och aktiviteter.

Vi hjälper Dig med en rad olika tjänster. Vi finns för att göra inköp i närmaste affär, ledsagning, städning, måltidshjälp, avlösning, tillsyn eller tvätt. Vi går även gärna ut med Din hund.

Vår hemtjänst på Norrmalm är geografiskt anpassad. Vi finns alltid nära våra kunder vid akuta situationer eller vid larmanrop. Vi finns för Dig dygnets alla timmar och erbjuder extra service genom trygghetslarm.

Vi på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Norrmalm försöker alltid ge Dig det ”lilla extra”. Det kan vara genom att stanna kvar någon minut extra för att prata med Dig, hålla Dig i handen eller hjälpa Dig att laga något som gått sönder. Vårt sätt att arbeta utgår från att bygga upp rutiner och att ha en arbetsplan för Dig som enskild och som är individuellt anpassad utifrån Dina resurser, önskemål och hjälpbehov. Verksamheten bygger på en personlig och nära relation till Dig och personer i Din omgivning. Med trygghet och säkerhet som ledord underlättar vi Din vardag. Vårt mål är att förmedla hemtjänst med stort engagemang och värme. Hos oss talar alla flytande svenska!