Hemtjänst på Lidingö

Hemtjänst på Lidingö finns till för Dig som behöver hjälp i Ditt eget hem. Hemtjänst kan vara allt från

hjälp med enklare sysslor några timmar i månaden eller mer omfattande vård flera gånger per dygn.

Äldreomsorg eller äldrevård avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver

för att klara av sin vardag.

 

Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Lidingö är tacksamma att hjälpa människor med allt ifrån personlig

omsorg, ledsagning, larmutryckning, matlådor till service i hemmet. För oss är det självklart att vi

utför insatserna så att det passar just Dina behov och blir på det sätt Du önskar. För oss är det

viktigt att Du alltid känner Dig trygg.

 

Vi finns för Dig

Vi på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Lidingö vill göra våra kunder nöjda, genom att erbjuda

kontaktmannaskap och genomförandeplaner. Målet är att tillgodose Dina önskemål så långt det går vid till

exempel kontinuitet, nåbarhet och att hålla tider.

 

Du ska alltid känna Dig värdigt mött i kontakten med oss på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Lidingö.

När Du öppnar för oss ska du vara trygg och säker med personen som kommer. Som kund hos oss träffar Du

så få personer som möjligt. Hög personalkontinuitet är avgörande för att vi ska möta Dina behov, veta om

Dina intressen och känna till Dina önskemål. Du får en kontaktperson hos oss, en person som Du kan

ställa Dina frågor till och som Du med tiden lär känna.

 

Kvalitet

Kvalitet för oss på Regal Vård & Omsorg handlar om att Du ska få god omvårdnad, möjligheten att få komma

ut och promenera eller bara ha någon som håller en i handen. Vi arbetar kontinuerligt för att höja vår

kvalitet i syfte att ge Dig en tryggare vardag. Vi gör alltid hembesök hos Dig som planerar att anlita

oss som hemtjänstutförare.

 

Vår hemtjänst på Lidingö innefattar erfarna och engagerade medarbetare som hjälper Dig med allt ifrån

personlig omsorg till service i hemmet. Vi planerar hjälpen tillsammans med Dig så att det passar Dina

behov och önskemål. Det viktiga för oss är att Du ska känna trygghet i Din vardag. Vi bär alltid

arbetskläder och ID-brickor.

 

Välkommen till oss

Nyckeln till ett friskt åldrande är att vara fysiskt och socialt aktiv. Vår livsstil spelar en mycket

viktig roll och genom träning/fysisk aktivitet ser man till att behålla eller öka sin fysiska kapacitet

och hälsa. Vi på Regal Vård & Omsorg hjälper Dig gärna att delta i olika aktiviteter både genom våra

ledsagare men också genom vanliga promenader i parken.

 

Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Lidingö erbjuder också hushållsnära tjänster som är skattereducerade

och Du betalar enbart hälften av kostnaden på fakturan. Till hushållsnära tjänster räknas arbete som

utförs i eller i anslutning till bostaden, som till exempel städning, tvättning och fönsterputsning.

Hos oss talar alla flytande svenska!