Hemtjänst i Vasastan

Regal Vård & Omsorg erbjuder Dig service och trygghet dygnet runt så att Du ska kunna bo kvar i Ditt eget hem så länge som möjligt. Vår hemtjänst i Vasastan är till för Dig för att Du ska kunna fortsätta Ditt liv i samklang med hur Du levde innan Du behövde hjälp med vissa saker. Hemtjänsten i Vasastan ska finnas och underlätta för Dig i Din vardag samt ge Dig vägledning och inspiration. Regal Vård och Omsorg erbjuder omsorg, måltidsservice, städning, tvätt, inköp, ledsagning, avlösarservice, trygghetslarm samt kvälls-och nattjänster. Du har själv rätt att välja vem Du vill ska hjälpa Dig i Ditt hem.

Regal Vård  & Omsorg

Vår hemtjänst i Vasastan finns till för Dig. Vi på Regal Vård & Omsorg visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet, där vi erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv. Klimatet på vår hemtjänst i Vasastan kännetecknas av hög service och vänligt bemötande. Närståendes förtroende är avgörande och de ska alltid känna sig inkluderade och ges möjlighet att vara delaktiga, aktiva och bidra med sin kompetens.

Om oss

Hos oss på Regal Vård & Omsorg är det alltid är de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar äldrevården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för Dig. Alla har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv.

Hos oss på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst i Vasastan får Du en egen kontaktperson. Kontaktpersonen är den Du i huvudsak får hjälp av; den person Du i första hand frågar om Du vill ha hjälp med något, den som har kontakt med Dina anhöriga och som hjälper Dig att boka läkarbesök, färdtjänstresor med mera. Vi erbjuder och strävar efter kontinuitet för våra kunder, bland annat genom att samma personal i så stor utsträckning som är möjligt ska hjälpa Dig som kund.

Vår personal

Omvårdnadspersonalen som utför insatserna i Ditt hem är vår viktigaste tillgång. De har ofta en central roll i Din vardag och utgör därmed de personer som Du har mest vardaglig kontakt med. Alla våra medarbetare har stort engagemang och hos oss finns bred kompetens. Allt från undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor till förskolelärare och arbetsterapeuter. Inom Regal Vård och Omsorg ställer vi höga krav på våra medarbetares kunskap och erfarenhet och lägger stor vikt vid att erbjuda alla medarbetare individuell kompetensutveckling. Hos oss talar alla flytande svenska!