Hemtjänst i Stockholm

När Du på ålderns höst känner att det blir svårare att klara vardagslivet på egen hand i Ditt hem har Du rätt till hemtjänst i Stockholm. Att kunna få hjälp med små och stora ting i sin vardag ger en trygghet.
Regal Vård och Omsorg finns till för Dig som behöver hjälp i Ditt eget hem. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar i månaden eller mer omfattande vård flera gånger per dygn.

Vår hemtjänst i Stockholm

Vi erbjuder Dig service och trygghet dygnet runt så att Du ska kunna bo kvar i Ditt eget hem så länge som möjligt. Vår hemtjänst i Stockholm är till för Dig för att Du ska kunna fortsätta Ditt liv i samklang med hur Du levde innan Du behövde hjälp med vissa saker. Hemtjänsten ska finnas och underlätta för Dig i Din vardag samt ge Dig vägledning och inspiration. Regal Vård och Omsorg erbjuder omsorg, måltidsservice, städning, tvätt, inköp, ledsagning, avlösarservice, trygghetslarm samt kvälls-och nattjänster.
Du har själv rätt att välja vem Du vill ska hjälpa Dig i Ditt hem. Innan Du väljer utförare av Din hemtjänst i Stockholm rekommenderar vi att Du ringer eller besöker oss för att få mer information om hur vi arbetar och vad vi kan göra för Dig. Om Du har funderingar är Du alltid välkommen att kontakta vår verksamhetschef som mer än gärna svarar på Dina frågor.

Hur ansöker jag om hemtjänst i Stockholm?

Hemtjänsten och hemvårdens insatser styrs utifrån flera lagar, främst enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det åligger varje kommuns socialtjänst att besluta om vilka insatser som respektive individ är i behov av, utifrån gällande lagstiftning, och därefter bevilja den sökta hjälpen. Vård enligt HSL beslutas i regel av en läkare men kan också beslutas av en sjuksköterska. Därefter skall respektive hemtjänstgrupp i samråd med individen själv göra upp en individuell arbetsplan över hur hjälpen skall utformas och genomföras. Det första Du gör är att kontakta biståndsanläggaren i Din kommun som utreder i samförstånd med Dig vad Du behöver hjälp med. Du som bor i kommun med kundval har därefter rätt att välja vem Du vill ska utföra tjänsterna i Ditt hem. Kostnaden är densamma oavsett vilken utförare Du väljer och Du kan när som helst byta.

Vi på Regal Vård och Omsorg ser trygghet, delaktighet, integritet och respekt som grundläggande värderingar vilka genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vill att Du ska kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv och samtidigt känna Dig trygg. När Du väljer Regal Vård och Omsorg som utförare av hemtjänsten gör vi alltid ett hembesök hos Dig för att tillsammans gå igenom Dina önskemål och därefter planera Din omsorg utifrån det.

Kontaktperson

Hos oss får Du en egen kontaktperson som har huvudansvaret för att den hjälp Du får går enligt Dina önskemål.
Att arbeta med människor i vård och omsorg är ett av de viktigaste yrken som finns. Fokus är att förstå den enskildes behov och kunna förvandla det till individuellt anpassad omsorg. Idag är det viktigare än någonsin att individens önskemål styr hemtjänsten och det är mallen i vårt arbete.

Tjänsteutbud

Regal Vård & Omsorg erbjuder personlig och individanpassad hemtjänst som fokuserar på Dina önskemål. Vi skräddarsyr Din omvårdnad efter Dina fysiska och psykiska behov som exempelvis att få stöd för att kunna sköta hygien, kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig. Vi hjälper också till med andra tjänster för att underlätta Din vardag såsom städning, tvätt, inköp och ärenden.

VÅRA TJÄNSTEUTBUD

Kontakta Oss

Har Du frågor om vårt tjänsteutbud eller har andra funderingar är Du välkommen att kontakta oss!