Hemtjänst i Stockholm

När Du på ålderns höst känner att det blir svårare att klara vardagslivet på egen hand i Ditt hem har Du rätt till hemtjänst i Stockholm. Att kunna få hjälp med små och stora ting i sin vardag ger en trygghet. Samtidigt är det en ny och inte alltid lätt process som börjar den dag man känner att man behöver hjälp. Över en halv miljon svenskar är idag över 80 år och siffran ökar kraftigt och kommer under de närmaste 20 åren nå en kulmen.

Regal Vård och Omsorg finns till för Dig som behöver hjälp i Ditt eget hem. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar i månaden eller mer omfattande vård flera gånger per dygn.  Regal Vård & Omsorg erbjuder Dig service och trygghet dygnet runt så att Du ska kunna bo kvar i Ditt eget hem så länge som möjligt. Hemtjänst är till för Dig för att Du ska kunna fortsätta Ditt liv i samklang med hur Du levde innan Du behövde hjälp med vissa saker. Hemtjänst ska finnas och underlätta för Dig i Din vardag samt ge Dig vägledning och inspiration. Regal Vård och Omsorg erbjuder omsorg, måltidsservice, städning, tvätt, inköp, ledsagning, avlösarservice, samt kvälls-och nattjänster.

Hemtjänst i Stockholm är tillgängligt i följande stadsdelar:

Östermalm, Norrmalm, Södermalm, Kungsholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen.

Det första du behöver göra är att ta kontakt med din biståndshandläggare och tala om vem Du vill ha som utförare av hemtjänst i Stockholm. Därefter tar Din biståndshandläggare kontakt med hemtjänsten och gör en skriftlig beställning utifrån vad Du och Din biståndshandläggare är överens om. Av beställningen framgår vilka insatser Du har beviljats och vilken tid insatserna beräknas beställningen inkommit bokas en tid för ett första besök.