Hemtjänst i Hägersten

Regal Vård & Omsorgs hemtjänst i Hägersten är en leverantör av hemtjänst i Stockholm. Vi har som högsta prioritet att arbeta med människan i fokus. Vi har personal med rätt utbildning som brinner för att ge Dig bästa möjliga service. Oavsett hur Dina behov ser ut tar vi fram en lösning som baseras på Dina önskemål och behov. Utgångspunkten är att vi förmedlar vård på samma villkor som vi själva skulle vilja bli behandlade.
Vår hemtjänst i Hägersten är till för Dig och för att Du skall kunna fortsätta Ditt liv på ett sätt som så långt som möjligt efterliknar hur det var innan Du behövde stöd med vissa uppgifter. Hemtjänsten i Hägersten skall underlätta och göra Din tillvaro trivsam, med respekt för Dig som person.

 

Vår personal

Vi väljer med stor omsorg den personal som ska utföra varje enskilt uppdrag, så att våra kunder ska kunna ha kontakt med personal som kan utföra arbetsuppgifter på det sätt som passar den enskilde kunden bäst. Tack vare våra anställdas kunskaper, erfarenhet och färdigheter kan vi framgångsrikt utföra även de mest krävande uppdragen inom verksamhetsgrenen hemtjänst, ledsagning och avlösning. Vi tror på god service och kvalitet därför är vi tillgängliga för våra kunder och deras anhöriga dygnet runt!
Vi rekryterar vår personal långsiktigt, för att du ska känna dig trygg och veta att personen Du möter känner till Din bakgrund och Dina behov. Vi är lyhörda för förändrade behov eller önskemål – Du kan när som helst kontakta oss för justeringar.
Regal Vård & Omsorgs hemtjänst i Hägersten innebär hjälp i den egna bostaden i form av enklare serviceinsatser exempelvis städning, tvätt, veckoinköp, matdistribution och trygghetslarm men också omvårdande insatser med ett mer omfattande hjälpbehov där man behöver personlig hjälp med att exempelvis äta, dricka, klä sig och sköta sin personliga hygien.

 

Ditt val

Valfrihetssystemet innebär att den patient eller brukare som beviljats hemtjänst får välja vilken utförare som ska leverera tjänsten. Valet görs mellan de leverantörer som godkänts av kommunen och som kommunen tecknat avtal med.
Du som har, eller precis ska få, hemtjänst i Hägersten är välkommen att vända Dig till oss. När kommunen beviljat Dig insatser träffar Du oss och tillsammans planerar vi hur hjälpen ska se ut. Dina behov, förutsättningar och önskemål avgör hur stödet utformas. Vi vill att du ska berätta för oss om Dina önskemål. Det är Du som vet hur Du vill ha det hemma – och vad Du behöver för att det ska vara så. Vi arbetar också med ledsagning om Du är i behov av det.

 

Vi ställer gärna upp som Din vän i vardagen 

Ledstjärnan i all vår verksamhet är att våra kunder alltid ska stå i fokus. Vårt uppdrag är inte bara att ge hemtjänst, ledsagning och avlösning, utan vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i alla de livssituationer i vilka vi medverkar och att kundens livskvalitet ska tas tillvara och ständigt förbättras. Vi vill vara våra kunders partner och stöd.
Regal Vård & Omsorgs hemtjänst i Hägersten präglas av hög kontinuitet, trygghet och delaktighet. Vår värdegrund ”se människan” genomsyrar vårt arbete. Vi erbjuder service- och omvårdnadstjänster samt avlösarservice. Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden och flera av dem har specialistkompetens. Alla hos oss talar flytande svenska!