Hemtjänst i Enskede

Regal Vård & Omsorg erbjuder hemtjänst i Enskede. Vår hemtjänst i Enskede är skräddarsydd och personlig, den är till för Dig för att Du skall kunna fortsätta Ditt liv på ett sätt som så långt som möjligt efterliknar hur det var innan Du behövde stöd med vissa uppgifter.

Vår hemtjänst i Enskede finns för att underlätta och göra Din tillvaro trivsam, med respekt för Dig som person. När Du blir äldre och känner att det blir svårare att klara av vardagslivet på egen hand i det egna hemmet har Du rätt till hemtjänst. Du har även rätt att välja vem Du vill skall hjälpa Dig. Det är viktigt att Du får hjälp på Dina villkor och att saker blir utförda på det sätt som Du önskar.

Regal Vård och Omsorgs förhållningssätt innebär att respektera varje unik människa för hans eller hennes värde, person och drömmar. Vi försöker alltid ha en vuxen-till-vuxen relation eftersom vi tror att det bidrar till att skapa mening för våra äldre.

Regal Vård & Omsorgs hemtjänst i Enskede arbetar för att Du ska känna Dig trygg i Din bostad och med den personal som kommer hem till Dig. Vår personal är utbildade inom äldreomsorg och har de rätta behörigheterna. Vi är även verksamma i följande stadsdelar; Södermalm, Norrmalm, Östermalm, Liljeholmen- Hägersten samt Årsta och Vantör.

Regal Vård & Omsorgs hemtjänst i Enskede erbjuder allt från omsorg till måltidsservice till städning, tvätt, kvälls- och nattjänster. I många uppdrag ingår även hemsjukvård.

Hos oss på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst i Enskede får Du en egen kontaktperson. Kontaktpersonen är den Du i huvudsak får hjälp av; den person Du i första hand frågar om Du vill ha hjälp med något, den som har kontakt med Dina anhöriga och som hjälper Dig att boka läkarbesök, färdtjänstresor med mera. Vi erbjuder och strävar efter kontinuitet för våra kunder, bland annat genom att samma personal i så stor utsträckning som är möjligt ska hjälpa Dig som kund.

Vi gör alltid hembesök hos Dig som planerar att anlita oss som hemtjänstutförare. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser Du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider Du önskar få hjälp. Du ska känna att Du har inflytande och självbestämmande och att Du äger Din livssituation.

Regal Vård & Omsorgs hemtjänst i Enskede har erfarna och engagerade medarbetare som hjälper Dig med allt ifrån personlig omsorg till service i hemmet. Vi planerar hjälpen tillsammans med Dig så att det passar Dina behov och önskemål. Vårt mål är att Du ska känna trygghet i Din vardag. Vi bär alltid arbetskläder och ID-brickor.

Omvårdnadspersonalen som utför insatserna i Ditt hem är vår viktigaste tillgång. De har ofta en central roll i Din vardag och utgör därmed de personer som Du har mest vardaglig kontakt med. Alla våra medarbetare har stort engagemang och hos oss finns bred kompetens. Allt från undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor till förskolelärare och arbetsterapeuter. Inom Regal Vård och Omsorg ställer vi höga krav på våra medarbetares kunskap och erfarenhet och lägger stor vikt vid att erbjuda alla medarbetare individuell kompetensutveckling.

Vi på Regal Vård och Omsorg ser trygghet, delaktighet, integritet och respekt som grundläggande värderingar vilka genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vill att Du ska kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv och samtidigt känna Dig trygg. När Du väljer Regal Vård och Omsorg som utförare av hemtjänsten gör vi alltid ett hembesök hos Dig för att tillsammans gå igenom Dina önskemål och därefter planera Din omsorg utifrån det.

 

Vi på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst i Enskede försöker alltid ge Dig det ”lilla extra”. Det kan vara genom att stanna kvar någon minut extra för att prata med Dig, hålla Dig i handen eller hjälpa Dig att laga något som gått sönder. Vårt sätt att arbeta utgår från att bygga upp rutiner och att ha en arbetsplan för Dig som enskild och som är individuellt anpassad utifrån Dina resurser, önskemål och hjälpbehov. Verksamheten bygger på en personlig och nära relation till Dig och personer i Din omgivning. Hos oss talar alla flytande svenska!