Funktionsnedsättning i Stockholm

Regal Vård & Omsorg erbjuder hjälp till Dig som har någon form av funktionsnedsättning i Stockholm. Tjugo procent av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Det kan handla om personer med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär eller läs- och skrivsvårigheter.
Funktionsnedsättning betyder att en människa har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada såsom sjukdom eller olycka. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.

En funktionsnedsättning är således ett hinder för att använda sin förmåga fysiskt eller psykiskt eller en kombination av de båda. Individens förmåga ställs i jämförelse med den genomsnittliga funktionen hos befolkningen. För Dig som har en funktionsnedsättning i Stockholm och som behöver hjälp och stöd på olika sätt i Din bostad för att klara Ditt dagliga liv och Din personliga omvårdnad finns vi på Regal Vård och Omsorg.

Några exempel på vad Du kan få hjälp med:
• Personlig omvårdnad
• Tvätt, städning och inköp
• Stöd vid måltider

Genom omtanke, ödmjukhet och engagemang arbetar personalen på Regal Vård och Omsorg för att Du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Regal Vård och Omsorg erbjuder service och hjälp till alla som har någon form av funktionsnedsättning. Innan Du väljer utförare rekommenderar vi att Du ringer eller besöker oss för att få information om hur vi arbetar och vad vi kan göra för Dig. Vi kommer även på ett hembesök till Dig om Du så önskar. Vi erbjuder stöd till Dig som behöver särskild hjälp på grund av någon funktionsnedsättning. En handläggare bedömer vilket behov av stöd och omsorg Du behöver för att kunna bo, arbeta eller studera. Stödet och tjänsterna kallas insatser. Insatserna är individuellt anpassade efter dina egna förutsättningar och behov.

Regal Vård och Omsorgs största prioritet är att arbeta med individen i fokus. Skräddarsydda lösningar för att Dina behov och önskemål ska bli uppfyllda. Vi förmedlar vård på samma villkor som vi själva skulle vilja bli behandlade.

Vi värnar om öppenhet och Din rätt till självbestämmande. Vi ser Din delaktighet som viktig och vi vill att Din integritet bibehålls. Vi utformar lösningar som är individuellt anpassade. Du får en personlig kontaktperson som alltid finns för Dig.
Välkommen att kontakta oss om Du har frågor eller funderingar. Vi vill alltid hjälpa Dig!

Tjänsteutbud

Regal Vård & Omsorg erbjuder personlig och individanpassad hemtjänst som fokuserar på Dina önskemål. Vi skräddarsyr Din omvårdnad efter Dina fysiska och psykiska behov som exempelvis att få stöd för att kunna sköta hygien, kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig. Vi hjälper också till med andra tjänster för att underlätta Din vardag såsom städning, tvätt, inköp och ärenden.

VÅRA TJÄNSTEUTBUD

Kontakta Oss

Har Du frågor om vårt tjänsteutbud eller andra funderingar är Du välkommen att kontakta oss!