Bästa hemtjänsten i Stockholm

Bästa hemtjänsten i Stockholm erhålls av Regal Vård & Omsorg. Vi har fått högsta betyg i undersökningar som gjorts av kvaliteten på bästa hemtjänsten i Stockholm https://www.regalvard.se/regal-vard-pa-ostermalm/

Vilka är vi?
Vi på Regal Vård & Omsorg erbjuder Dig service och trygghet dygnet runt så att Du ska kunna bo kvar i Ditt eget hem så länge som möjligt. Bästa hemtjänsten i Stockholm och Regal Vård & Omsorg är till för Dig för att Du ska kunna fortsätta Ditt liv i samklang med hur Du levde innan Du behövde hjälp med vissa saker. Hemtjänsten ska finnas och underlätta för Dig i Din vardag samt ge Dig vägledning och inspiration. Regal Vård och Omsorg erbjuder omsorg, måltidsservice, städning, tvätt, inköp, ledsagning, avlösarservice, trygghetslarm samt kvälls-och nattjänster.
Om Du fortfarande är pigg och vill bo kvar i Ditt hem, om än med lite hjälp, är Regal Vård och Omsorgs hemtjänst ett bra alternativ. Vi kan hjälpa Dig med rena servicetjänster som städning, tvätt, matleverans, stöd vid promenad eller inköp av olika slag, men också med omvårdnadstjänster som personlig omvårdnad som exempelvis att tvätta Dig, klä på Dig och duscha.

Ditt val
Nuförtiden tillämpas kundvalssystem innebär att Du själv får välja vem som ska ge Dig hjälp i hemmet. För att få hemtjänst eller boende på ett äldreboende krävs ett biståndsbeslut från Din kommun. En handläggare utreder tillsammans med Dig vad Du behöver hjälp med, därefter har Du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos Dig. Kostnaden blir densamma oavsett vilken utförare Du väljer.
Hos oss får Du en egen kontaktperson som har huvudansvaret för att den hjälp Du får går enligt Dina önskemål.

Anhörig
Att vårda en anhörig med sjukdom i sitt hem kan involvera en stor tillfredställelse som så också påfrestning. Många anhöriga biter ihop. Under trycket av vardagens slit finns inte mycket energi över till att också slåss för sina rättigheter. Istället lagras för vissa nedstämdhet, oro och depression. Politiker på alla nivåer kallar de anhöriga hjältar och samhällsbärare. Ändå är det bara var fjärde anhörig som vet att de har laglig rätt till stöd. Den bästa hemtjänsten i Stockholm inkluderar även den anhörige. På Regal Vård & Omsorg finns hjälp att få.

Att arbeta med människor i vård och omsorg är ett av de viktigaste yrken som finns. Fokus är att förstå den enskildes behov och kunna förvandla det till individuellt anpassad omsorg. Idag är det viktigare än någonsin att individens önskemål styr hemtjänsten och det är mallen i vårt arbete.

Kvalitet
Vi på Regal Vård och Omsorg arbetar kontinuerligt med kvalitet och vi strävar hela tiden efter att förbättra oss. Det här gör vi genom uppföljningar och utvärderingar. Vi gör årliga analyser genom intervjuer och enkäter. Det här leder till att Regal Vård & Omsorg får höga siffror i kvalitetsundersökningar. Vi ser människan!