Regal Vård - Stockholm

Avlösarservice i Stockholm

Vi på Regal Vård och Omsorg tillhandahåller avlösarservice i Stockholm så att Du som anhörig eller närstående person kan få hjälp med sysslor och omvårdnad i vardagen. Syftet är att Du som anhörig ska få möjlighet att vila, koppla av, samla krafter, deltaga i olika aktiviteter och ha tid för Dig själv. Att vårda en anhörig med sjukdom i sitt hem kan involvera såväl tillfredsställelse som påfrestning.

Avlösarservice innebär avlösning i det egna hemmet och betyder konkret att en person tillfälligt övertar vårdnaden från anhöriga eller närstående. Anhöriga och avlösare kan även komma överens om en utflykt eller aktivitet utanför hemmet om det är lämpligt. Vi utarbetar tillsammans med Dig en plan för hur Din avlösarservice ska se ut. Du och Dina anhörigas behov och önskemål ligger till grund för den hjälp såsom på- och avklädning, hygien och förflyttning som Ni behöver. Insatsen utformas direkt utifrån den enskildes behov och önskemål. Önskemål vad gäller val av avlösare tillgodoses i möjligaste mån. Avlösarservice ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer. Det är ofta av stor vikt att avlösarservice kan ges med kort varsel. Vi på Regal Vård och Omsorg erbjuder avlösarservice i Stockholm årets alla dagar under alla tider på dygnet. Insatsen utformas utifrån den enskildes behov och önskemål. Önskemål vad gällande val av avlösare tillgodoses i möjligaste mån.
Eftersom vi arbetar i Ditt hem är även lyhördhet för Dina spontana önskemål nödvändigt. Vidare är det viktigt med god kontinuitet så att Du inte behöver lära känna och instruera olika avlösare.

År 2009 beslutades det enligt socialtjänstlagen att samhället skulle erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller har funktionshinder. Den närstående behöver inte ha en viss särskild diagnos för att en anhörig ska ha rätt till stöd. De anhöriga kan också för egen del få enskilda samtal med kurator eller psykolog eller utbildning kring den närståendes diagnos eller kring hjälpmedel. Det är också vanligt med samtalsgrupper.

Alla våra avlösare talar flytande svenska.
Ansökan om avlösarservice skickas till socialförvaltningen i respektive kommun. För att få beviljat avlösning i hemmet är villkoret att Du delar bostad med Din närstående som behöver vård. Avlösaren som utses brukar ofta vara deltidsanställd inom barn-, äldre- eller handikappomsorgen och brukar arbeta extra som timanställd. Alla våra avlösare på Regal Vård och Omsorg har erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning. Alla våra avlösare talar också flytande svenska.

Hur ansöker jag om avlösarservice?
Du ansöker om avlösarservice hos kommunen eller stadsdelsförvaltningens handläggare. Avlösarservicen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Avlösningen är kostnadsfri. Du som anhörig får dock betala eventuella kostnader i samband med utflykter. Varje person kan bli beviljad upp till 16 timmar per månad utan extra kostnad.

Om du har frågor om avlösarservice är Du alltid välkommen att kontakta oss. Vi svarar alltid på Dina frågor. Har Du funderingar angående avgifter eller äldreomsorg kan Du vända Dig till biståndshandläggarna i Din stadsdel eller till äldre direkt.
Telefon äldre direkt: 08-80 65 65
E-post: aldredirekt@service.stockholm.se

Tjänsteutbud

Regal Vård & Omsorg erbjuder personlig och individanpassad hemtjänst som fokuserar på Dina önskemål. Vi skräddarsyr Din omvårdnad efter Dina fysiska och psykiska behov som exempelvis att få stöd för att kunna sköta hygien, kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig. Vi hjälper också till med andra tjänster för att underlätta Din vardag såsom städning, tvätt, inköp och ärenden.

VÅRA TJÄNSTEUTBUD

Kontakta Oss

Har Du frågor om vårt tjänsteutbud eller andra funderingar är Du välkommen att kontakta oss!