Att vara anhörig

Möjligheten att kunna åldras med glädje och trygghet i behåll utan att vara ensam är viktigt. Den största problematiken i dagens äldrevård är ofta ensamheten. Många människor har turen att kunna bo kvar hemma tack vare att en anhörig finns och vårdar i hemmet vilket leder till mindre ensamhet. Men att vårda en anhörig med sjukdom i sitt hem kan involvera en stor tillfredställelse som så också påfrestning.

Var femte vuxen person, 1,3 miljoner personer, i vårt land vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Hundratusentals av dem är 65+. Och fler blir de, i takt med att allt fler sjuka och äldre vill bo kvar hemma. Det här gör att det blir allt viktigare att de anhöriga mår bra och har en god livskvalitet vilket bör ske genom avlastning.

Många anhöriga biter ihop. Under trycket av vardagens slit finns inte mycket energi över till att också slåss för sina rättigheter. Istället lagras för vissa nedstämdhet, oro och depression. Politiker på alla nivåer kallar de anhöriga hjältar och samhällsbärare. Ändå är det bara var fjärde anhörig som vet att de har laglig rätt till stöd.

Vi på Regal Vård och Omsorg anser att stödet är viktigt. Vi vill hjälpa Dig som anhörig att underlätta Din vardag.

Kontakta Oss

Har Du frågor om vårt tjänsteutbud eller andra frågor är Du välkommen att kontakta oss!