Ansöka om hemtjänst

Regal Vård & Omsorg tillhandahåller hemtjänst och nedan följer en process hur det går till att ansöka om hemtjänst steg för steg.
Du måste ansöka om hemtjänst hos den kommun Du är skriven i. Det brukar ta ungefär 2-4 veckor från första kontakten med kommunen tills dess att du har ett beslut om Din ansökan om hemtjänst. Om Din situation är akut ska kommunen prioritera Ditt ärende.
1. Första kontakten: Till att börja med för att ansöka om hemtjänst ska Du ringa Din kommun eller besöka deras webbsida. När Du ringer anger Du att Du vill tala med en biståndshandläggare inom äldreomsorg i syfte att ansöka om hemtjänst.

2. Möte med biståndshandläggaren: Kommunen utser en biståndshandläggare till Dig som ska ansöka om hemtjänst. Den här personen träffar Du på ett första möte i Ditt hem eller om Du befinner Dig på ett sjukhus. Under mötet går Ni igenom Dina behov och önskemål.

3. Ansökan: Nästa steg är att lämna in Din ansökan om hemtjänst för att få den hjälp Du vill ha. Om Du föredrar kan Ni göra den redan under första mötet med biståndshandläggaren men det är inget krav. Ibland kanske Du vill tänka över och känna av Din situation.

4. Utredning: När biståndshandläggaren fått blanketten att ansöka om hemtjänst görs en utredning av Dina behov.

5. Beslut: Efter utredningen får Du ett skriftligt beslut om vilket stöd Du har blivit beviljad.

6. Överklagan: Om Du inte är nöjd med kommunens beslut har Du rätt att överklaga.

7. Val av utförare: Om Din kommun tillämpar valfrihet när det gäller att ansöka om hemtjänst så kommer Du få välja så kallad utförare. Det innebär den hemtjänstleverantör Du vill ha så som Regal Vård & Omsorg. Se för mer information www.regalvard.se