Äldreomsorg i Stockholm | Regal Vård & Omsorg AB

Äldreomsorg i Stockholm

Regal Vård & Omsorg erbjuder äldreomsorg i Stockholm. Äldreomsorg eller äldrevård avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet.
Regal Vård och Omsorg är verksam inom äldreomsorgen och omsorgen till personer med funktionsnedsättning i Stockholm Stad. Regal Vård och Omsorg strävar efter att utgå från det friska där vi ser och tar om människan. Vi erbjuder en individanpassad hemtjänst och äldreomsorg i Stockholm.

Regal Vård och Omsorgs förhållningssätt innebär att respektera varje unik människa för hans eller hennes värde, person och drömmar. Vi försöker alltid ha en vuxen-till-vuxen relation eftersom vi tror att det bidrar till att skapa mening för våra äldre.

Om Du fortfarande är pigg och vill bo kvar i Ditt hem, om än med lite hjälp, är Regal Vård och Omsorgs hemtjänst ett bra alternativ. Vi kan hjälpa Dig med rena servicetjänster som städning, tvätt, matleverans, stöd vid promenad eller inköp av olika slag, men också med omvårdnadstjänster som personlig omvårdnad som exempelvis att tvätta Dig, klä på Dig och duscha.

Kundvalssystem

Nuförtiden tillämpas kundvalssystem innebär att Du själv får välja vem som ska ge Dig hjälp i hemmet. För att få hemtjänst eller boende på ett äldreboende krävs ett biståndsbeslut från Din kommun. En handläggare utreder tillsammans med Dig vad Du behöver hjälp med, därefter har Du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos Dig. Kostnaden blir densamma oavsett vilken utförare Du väljer.

Innan Du väljer utförare är Du välkommen att ringa eller besöka oss för att få mer information om hur vi arbetar och vad vi kan göra för Dig. Om Du har frågor är Du alltid välkommen att kontakta vår verksamhetschef som mer än gärna svarar på Dina frågor eller ordnar ett studiebesök på vårt hemtjänstkontor för den som så önskar.

Här ansöker Du om äldreomsorg:

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Att-soka-stod-och-hjalp/

Tjänsteutbud

Regal Vård & Omsorg erbjuder personlig och individanpassad hemtjänst som fokuserar på Dina önskemål. Vi skräddarsyr Din omvårdnad efter Dina fysiska och psykiska behov som exempelvis att få stöd för att kunna sköta hygien, kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig. Vi hjälper också till med andra tjänster för att underlätta Din vardag såsom städning, tvätt, inköp och ärenden.

VÅRA TJÄNSTEUTBUD

Kontakta Oss

Har Du frågor om vårt tjänsteutbud eller har andra funderingar är Du välkommen att kontakta oss!