Äldreomsorg på Södermalm

 

Äldreomsorg på Södermalm avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara sig. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet. Äldreomsorgen i Stockholm är till för Dig som har fyllt 65 år som har behov av stöd i Din vardag.

Om oss

Vår äldreomsorg på Södermalm präglas av personligt inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Du behöver ansöka om äldreomsorg på Södermalm hos en biståndshandläggare som tar beslut utifrån Dina behov.

Ditt val

Kundval inom äldreomsorgen i Stockholm innebär valfrihet, Du har själv möjlighet att välja vem som ska utföra tjänster i Ditt hem i enlighet med biståndsbeslutet som beviljats av Din handläggare i kommunen. Rätten till fritt val av utförare av äldreomsorg bygger på en lag om valfrihetssystem (LOV) som infördes 2009.

Regal Vård & Omsorg är verksam inom äldreomsorg i Stockholm och omsorgen till personer med funktionsnedsättning på Södermalm. Regal Vård & Omsorg strävar efter att utgå från det friska där vi ser och tar om människan. Vi erbjuder en individanpassad hemtjänst av äldreomsorgen på Södermalm.