Äldreomsorg på Östermalm

Regal Vård & Omsorgs äldreomsorg på Östermalm är en leverantör av hemtjänst i Stockholm. Vi har som högsta prioritet att arbeta med människan i fokus. Vi har personal med rätt utbildning som brinner för att ge Dig bästa möjliga service. Oavsett hur Dina behov ser ut tar vi fram en lösning som baseras på Dina önskemål och behov. Utgångspunkten är att vi förmedlar vård på samma villkor som vi själva skulle vilja bli behandlade.

Du ska alltid känna Dig värdigt mött i kontakten med oss på Regal Vård & Omsorgs äldreomsorg på Östermalm. När Du öppnar för oss ska du vara trygg och säker med personen som kommer. Som kund hos oss träffar Du så få personer som möjligt. Hög personalkontinuitet är avgörande för att vi ska möta Dina behov, veta om Dina intressen och känna till Dina önskemål. Du får en kontaktperson hos oss, en person som Du kan ställa Dina frågor till och som Du med tiden lär känna.

Hos oss på Regal Vård & Omsorgs äldreomsorg på Östermalm är det alltid är de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar äldrevården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för Dig. Alla har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv.

Vår personal
Omvårdnadspersonalen som utför insatserna i Ditt hem är vår viktigaste tillgång. De har ofta en central roll i Din vardag och utgör därmed de personer som Du har mest vardaglig kontakt med. Alla våra medarbetare har stort engagemang och hos oss finns bred kompetens. Allt från undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor till förskolelärare och arbetsterapeuter. Inom Regal Vård och Omsorg ställer vi höga krav på våra medarbetares kunskap och erfarenhet och lägger stor vikt vid att erbjuda alla medarbetare individuell kompetensutveckling.

Vi har som mål att skapa Sveriges bästa äldreomsorg. Det här gör vi genom en handplockad personal som har ett stort intresse för sitt yrke, rätt känsla, utbildning och erfarenhet. Schemat planeras noggrant så att det är möjliggör för samma personal att komma till Dig i så hög utsträckning som möjligt.

Vi på Regal Vård & Omsorg ser trygghet, delaktighet, integritet och respekt som grundläggande värderingar vilka genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vill att Du ska kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv och samtidigt känna Dig trygg. När Du väljer Regal Vård & Omsorg som utförare av äldreomsorg på Östermalm gör vi alltid ett hembesök hos Dig för att tillsammans gå igenom Dina önskemål och därefter planera Din omsorg utifrån det.

Vi ställer gärna upp som Din vän i vardagen
Ledstjärnan i all vår verksamhet är att våra kunder alltid ska stå i fokus. Vårt uppdrag är inte bara att ge hemtjänst, ledsagning och avlösning, utan vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i alla de livssituationer i vilka vi medverkar och att kundens livskvalitet ska tas tillvara och ständigt förbättras. Vi vill vara våra kunders partner och stöd.

Regal Vård & Omsorgs äldreomsorg på Östermalm präglas av hög kontinuitet, trygghet och delaktighet. Vår värdegrund ”se människan” genomsyrar vårt arbete. Vi erbjuder service- och omvårdnadstjänster samt avlösarservice. Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden och flera av dem har specialistkompetens. Alla hos oss talar flytande svenska!