Äldreomsorg i Vasastan

Regal Vård & Omsorgs äldreomsorg i Vasastan är en leverantör av hemtjänst i Stockholm. Vi har som högsta prioritet att arbeta med människan i fokus. Vi har personal med rätt utbildning som brinner för att ge Dig bästa möjliga service. Oavsett hur Dina behov ser ut tar vi fram en lösning som baseras på Dina önskemål och behov. Utgångspunkten är att vi förmedlar vård på samma villkor som vi själva skulle vilja bli behandlade.

Om oss

Du som har, eller funderar över äldreomsorg i Vasastan är välkommen att vända Dig till oss. När kommunen beviljat Dig insatser träffar Du oss och tillsammans planerar vi hur hjälpen ska se ut. Dina behov, förutsättningar och önskemål avgör hur stödet utformas. Vi vill att du ska berätta för oss om Dina önskemål. Det är Du som vet hur Du vill ha det hemma – och vad Du behöver för att det ska vara så. Vi arbetar också med ledsagning om Du är i behov av det.

Vi på Regal Vård & Omsorg erbjuder skräddarsydd äldreomsorg i Vasastan utifrån Dina behov och önskemål. Vi erbjuder Dig service och trygghet dygnet runt så att Du ska kunna bo kvar i Ditt eget hem så länge som möjligt. Vår äldreomsorg i Vasastan finns till för Dig för att Du ska kunna fortsätta Ditt liv i samklang med hur Du levde innan Du behövde hjälp med vissa saker. Äldreomsorgen i Vasastan ska finnas och underlätta för Dig i Din vardag samt ge Dig vägledning och inspiration. Regal Vård och Omsorg erbjuder omsorg, måltidsservice, städning, tvätt, inköp, ledsagning, avlösarservice, trygghetslarm samt kvälls-och nattjänster.

Vi väljer med stor omsorg den personal som ska utföra varje enskilt uppdrag, så att våra kunder ska kunna ha kontakt med personal som kan utföra arbetsuppgifter på det sätt som passar den enskilde kunden bäst. Tack vare våra anställdas kunskaper, erfarenhet och färdigheter kan vi framgångsrikt utföra även de mest krävande uppdragen inom verksamhetsgrenen hemtjänst, ledsagning och avlösning. Vi tror på god service och kvalitet därför är vi tillgängliga för våra kunder och deras anhöriga dygnet runt.

Vår personal

Du ska alltid känna Dig värdigt mött i kontakten med oss på Regal Vård & Omsorgs äldreomsorg i Vasastan. När Du öppnar för oss ska du vara trygg och säker med personen som kommer. Som kund hos oss träffar Du så få personer som möjligt. Hög personalkontinuitet är avgörande för att vi ska möta Dina behov, veta om Dina intressen och känna till Dina önskemål. Du får en kontaktperson hos oss, en person som Du kan ställa Dina frågor till och som Du med tiden lär känna.

När vi på Regal Vård & Omsorg ger Dig äldreomsorg i Vasastan så fokuserar vi på att alltid försöka ge Dig det ”lilla extra”. Det kan vara genom att stanna kvar någon minut extra för att prata med Dig, hålla Dig i handen eller hjälpa Dig att laga något som gått sönder. Vårt sätt att arbeta utgår från att bygga upp rutiner och att ha en arbetsplan för Dig som enskild och som är individuellt anpassad utifrån Dina resurser, önskemål och hjälpbehov. Verksamheten bygger på en personlig och nära relation till Dig och personer i Din omgivning. Hos oss talar alla flytande svenska!