Funktionsnedsättning i Stockholm

2018-05-10T19:26:27+02:00Kategorier:Hemtjänst|

Funktionsnedsättning i Stockholm Funktionsnedsättning i Stockholm innebär att en människa har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad [...]