Vilka utför hemtjänst i Stockholm?

Vi får ofta frågan; Vilka utför hemtjänst i Stockholm? Vi på Regal Vård & Omsorg erbjuder skräddarsydd hemtjänst utifrån Dina behov och önskemål. Vi erbjuder Dig service och trygghet dygnet runt så att Du ska kunna bo kvar i Ditt eget hem så länge som möjligt. Den bästa hemtjänsten i Stockholm finns till för Dig för att Du ska kunna fortsätta Ditt liv i samklang med hur Du levde innan Du behövde hjälp med vissa saker. Hemtjänsten ska finnas och underlätta för Dig i Din vardag samt ge Dig vägledning och inspiration. Regal Vård och Omsorg erbjuder omsorg, måltidsservice, städning, tvätt, inköp, ledsagning, avlösarservice, trygghetslarm samt kvälls-och nattjänster.

Om oss
Vi på Regal Vård & Omsorg ser trygghet, delaktighet, integritet och respekt som grundläggande värderingar vilka genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vill att Du ska kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv och samtidigt känna Dig trygg. När Du går i tankar om vilka som utför hemtjänst i Stockholm kan Du kontakta oss på Regal Vård & Omsorg. Vi ger Dig den information Du behöver. Som ett första steg gör vi alltid ett hembesök hos Dig för att tillsammans gå igenom Dina önskemål och därefter planera Din omsorg utifrån det.
Du ska alltid känna Dig värdigt mött i kontakten med oss på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst. När Du öppnar för oss ska du vara trygg och säker med personen som kommer. Som kund hos oss träffar Du så få personer som möjligt. Hög personalkontinuitet är avgörande för att vi ska möta Dina behov, veta om Dina intressen och känna till Dina önskemål. Du får en kontaktperson hos oss, en person som Du kan ställa Dina frågor till och som Du med tiden lär känna. Det här är ofta de avgörande frågorna när man letar efter vilka som utför hemtjänst i Stockholm.

Våra värderingar
Hos oss på Regal Vård & Omsorg är det alltid är de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar äldrevården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för Dig. Alla har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv.
Vi på Regal Vård och Omsorg arbetar kontinuerligt med kvalitet och vi strävar hela tiden efter att förbättra oss. Det här gör vi genom uppföljningar och utvärderingar. Vi gör årliga analyser genom intervjuer och enkäter. Det här leder till att Regal Vård & Omsorg får höga siffror i kvalitetsundersökningar. Vi ser människan!
Vi väljer med stor omsorg den personal som ska utföra varje enskilt uppdrag, så att våra kunder ska kunna ha kontakt med personal som kan utföra arbetsuppgifter på det sätt som passar den enskilde kunden bäst. Tack vare våra anställdas kunskaper, erfarenhet och färdigheter kan vi framgångsrikt utföra även de mest krävande uppdragen inom verksamhetsgrenen hemtjänst, ledsagning och avlösning. Vi tror på god service och kvalitet därför är vi tillgängliga för våra kunder och deras anhöriga dygnet runt!

Vi har som mål att skapa Sveriges och Stockholms bästa hemtjänst. Det här gör vi genom en handplockad personal som har ett stort intresse för sitt yrke, rätt känsla, utbildning och erfarenhet. Schemat planeras noggrant så att det är möjliggör för samma personal att komma till Dig i så hög utsträckning som möjligt. Hos oss talar alla flytande svenska.