Hemtjänst på Djurgården

Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Djurgården präglas av hög kontinuitet, trygghet och delaktighet. Vår värdegrund ”se människan” genomsyrar vårt arbete. Vi erbjuder service- och omvårdnadstjänster samt avlösarservice. Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden och flera av dem har specialistkompetens.

Det är skönt att kunna bo kvar hemma och leva livet precis som vanligt. Dricka morgonkaffet i favoritkoppen, hälsa på grannarna, handla i närbutiken och promenera på kända vägar. Genom Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Djurgården möter Du utbildad och erfaren personal som hjälper Dig behålla vardagens glädjestunder.
Vi hjälper Dig med en rad olika tjänster. Vi finns för att göra inköp i närmaste affär, ledsagning, städning, måltidshjälp, avlösning, tillsyn eller tvätt. Vi går även gärna ut med Din hund.

Vår personal
Omvårdnadspersonalen som utför insatserna i Ditt hem är vår viktigaste tillgång. De har ofta en central roll i Din vardag och utgör därmed de personer som Du har mest vardaglig kontakt med. Alla våra medarbetare har stort engagemang och hos oss finns bred kompetens. Allt från undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor till förskolelärare och arbetsterapeuter. Inom Regal Vård och Omsorg ställer vi höga krav på våra medarbetares kunskap och erfarenhet och lägger stor vikt vid att erbjuda alla medarbetare individuell kompetensutveckling.

Vi väljer med stor omsorg den personal som ska utföra varje enskilt uppdrag, så att våra kunder ska kunna ha kontakt med personal som kan utföra arbetsuppgifter på det sätt som passar den enskilde kunden bäst. Tack vare våra anställdas kunskaper, erfarenhet och färdigheter kan vi framgångsrikt utföra även de mest krävande uppdragen inom verksamhetsgrenen hemtjänst, ledsagning och avlösning. Vi tror på god service och kvalitet därför är vi tillgängliga för våra kunder och deras anhöriga dygnet runt!
Vi på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Djurgården tror på medarbetare som känner engagemang och delaktighet. Vi tror därmed på en ökad kvalitet i vården och omsorgen. Det är därför viktigt att vår personal får en arbetsmiljö där de utvecklas och kan påverka sin situation.

Vi hjälper Dig
Du som har, eller precis ska få, hemtjänst på Djurgården är välkommen att vända Dig till oss. När kommunen beviljat Dig insatser träffar Du oss och tillsammans planerar vi hur hjälpen ska se ut. Dina behov, förutsättningar och önskemål avgör hur stödet utformas. Vi vill att du ska berätta för oss om Dina önskemål. Det är Du som vet hur Du vill ha det hemma – och vad Du behöver för att det ska vara så. Du får en personlig kontaktperson som ansvarar för att Din vård blir så som Du önskar. Du kan alltid vända Dig till Din kontaktperson för frågor eller önskemål.

Ledstjärnan i all vår verksamhet är att våra kunder alltid ska stå i fokus. Vårt uppdrag är inte bara att ge hemtjänst, ledsagning och avlösning, utan vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i alla de livssituationer i vilka vi medverkar och att kundens livskvalitet ska tas tillvara och ständigt förbättras. Vi vill vara våra kunders partner och stöd.

Vi på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Djurgården försöker alltid ge Dig det ”lilla extra”. Det kan vara genom att stanna kvar någon minut extra för att prata med Dig, hålla Dig i handen eller hjälpa Dig att laga något som gått sönder. Vårt sätt att arbeta utgår från att bygga upp rutiner och att ha en arbetsplan för Dig som enskild och som är individuellt anpassad utifrån Dina resurser, önskemål och hjälpbehov. Verksamheten bygger på en personlig och nära relation till Dig och personer i Din omgivning. Hos oss talar alla flytande svenska!

Vi på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst på Djurgården försöker alltid ge Dig det ”lilla extra”. Det kan vara genom att stanna kvar någon minut extra för att prata med Dig, hålla Dig i handen eller hjälpa Dig att laga något som gått sönder. Vårt sätt att arbeta utgår från att bygga upp rutiner och att ha en arbetsplan för Dig som enskild och som är individuellt anpassad utifrån Dina resurser, önskemål och hjälpbehov. Verksamheten bygger på en personlig och nära relation till Dig och personer i Din omgivning. Hos oss talar alla flytande svenska!