Hemtjänst Fältöversten

Regal Vård & Omsorg erbjuder hemtjänst Fältöversten. Vi har som mål att skapa Sveriges bästa hemtjänst. Det här gör vi genom en handplockad personal som har ett stort intresse för sitt yrke, rätt känsla, utbildning och erfarenhet. Schemat planeras noggrant så att det är möjliggör för samma personal att komma till Dig i så hög utsträckning som möjligt. Hos oss talar alla flytande svenska.
Du som har, eller precis ska få, hemtjänst Fältöversten är välkommen att vända Dig till oss. När kommunen beviljat Dig insatser träffar Du oss och tillsammans planerar vi hur hjälpen ska se ut. Dina behov, förutsättningar och önskemål avgör hur stödet utformas. Vi vill att du ska berätta för oss om Dina önskemål. Det är Du som vet hur Du vill ha det hemma – och vad Du behöver för att det ska vara så. Du får en personlig kontaktperson som ansvarar för att Din vård blir så som Du önskar. Du kan alltid vända Dig till Din kontaktperson för frågor eller önskemål.

Vår personal
Omvårdnadspersonalen som utför insatserna i Ditt hem är vår viktigaste tillgång. De har ofta en central roll i Din vardag och utgör därmed de personer som Du har mest vardaglig kontakt med. Alla våra medarbetare har stort engagemang och hos oss finns bred kompetens. Allt från undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor till förskolelärare och arbetsterapeuter. Inom Regal Vård och Omsorg ställer vi höga krav på våra medarbetares kunskap och erfarenhet och lägger stor vikt vid att erbjuda alla medarbetare individuell kompetensutveckling.

Ledstjärnan i all vår verksamhet är att våra kunder alltid ska stå i fokus. Vårt uppdrag är inte bara att ge hemtjänst, ledsagning och avlösning, utan vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i alla de livssituationer i vilka vi medverkar och att kundens livskvalitet ska tas tillvara och ständigt förbättras. Vi vill vara våra kunders partner och stöd.

Kvalitet
Kvalitet för oss på Regal Vård & Omsorg handlar om att Du ska få god omvårdnad, möjligheten att få komma ut och promenera eller bara ha någon som håller en i handen. Vi arbetar kontinuerligt för att höja vår kvalitet i syfte att ge Dig en tryggare vardag. Vi gör alltid hembesök hos Dig som planerar att anlita oss som hemtjänstutförare. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser Du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider Du önskar få hjälp. Du ska känna att Du har inflytande och självbestämmande och att Du äger Din livssituation.

Trygghet för Dig
Du ska alltid känna Dig värdigt mött i kontakten med oss på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst Fältöversten. När Du öppnar för oss ska du vara trygg och säker med personen som kommer. Som kund hos oss träffar Du så få personer som möjligt. Hög personalkontinuitet är avgörande för att vi ska möta Dina behov, veta om Dina intressen och känna till Dina önskemål. Du får en kontaktperson hos oss, en person som Du kan ställa Dina frågor till och som Du med tiden lär känna.

Kontaktpersonen är den Du i huvudsak får hjälp av; den Du i första hand frågar om något Du önskar hjälp med. Det är också den personen som har kontakt med Dina anhöriga, som hjälper Dig att boka läkarbesök, färdtjänstresor med mera. Vi erbjuder och strävar efter kontinuitet för våra kunder, bland annat genom att samma personal i så stor utsträckning som är möjligt ska hjälpa Dig.