Vad är hemtjänst i Stockholm?

Regal Vård & Omsorg erbjuder hemtjänst i Stockholm men vad är hemtjänst i Stockholm? Hemtjänst finns till för Dig som behöver hjälp i Ditt eget hem. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar i månaden eller mer omfattande vård flera gånger per dygn. Äldreomsorg eller äldrevård avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet.

Regal Vård & Omsorg hjälper personer med funktionsnedsättning i Stockholm Stad. Regal Vård & Omsorg strävar efter att utgå från det friska där vi ser och tar om människan. Vi erbjuder en individanpassad hemtjänst och äldreomsorg i Stockholm.

Det är skönt att kunna bo kvar hemma och leva livet precis som vanligt. Dricka morgonkaffet i favoritkoppen, hälsa på grannarna, handla i närbutiken och promenera på kända vägar. Genom Regal Vård & Omsorgs hemtjänst i Stockholm möter Du utbildad och erfaren personal som hjälper Dig behålla vardagens glädjestunder.

Kvalitet
Kvalitet handlar om att själv få välja vem som kommer hem och utför vårdinsatser. Det handlar också om att få god omvårdnad, möjligheten att få komma ut och promenera eller bara ha någon som håller en i handen. Ett systematiskt förebyggande kvalitetsarbete gagnar den enskilde individen i form av ökad livskvalitet.

Du ska alltid känna Dig värdigt mött i kontakten med oss på Regal Vård & Omsorgs hemtjänst i Stockholm. När Du öppnar för oss ska du vara trygg och säker med personen som kommer. Som kund hos oss träffar Du så få personer som möjligt. Hög personalkontinuitet är avgörande för att vi ska möta Dina behov, veta om Dina intressen och känna till Dina önskemål. Du får en kontaktperson hos oss, en person som Du kan ställa Dina frågor till och som Du med tiden lär känna.

Du fortfarande är pigg och vill bo kvar i Ditt hem, om än med lite hjälp, är Regal Vård och Omsorgs hemtjänst ett bra alternativ. Vi kan hjälpa Dig med rena servicetjänster som städning, tvätt, matleverans, stöd vid promenad eller inköp av olika slag, men också med omvårdnadstjänster som personlig omvårdnad som exempelvis att tvätta Dig, klä på Dig och duscha.

Kundvalssystem – Vad är hemtjänst i Stockholm?
Nuförtiden tillämpas kundvalssystem innebär att Du själv får välja vem som ska ge Dig hjälp i hemmet. För att få hemtjänst eller boende på ett äldreboende krävs ett biståndsbeslut från Din kommun. En handläggare utreder tillsammans med Dig vad Du behöver hjälp med, därefter har Du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos Dig. Kostnaden blir densamma oavsett vilken utförare Du väljer.

Vi har fått högsta betyg i undersökningar som gjorts av kvaliteten på bästa hemtjänsten i Stockholm https://www.regalvard.se/regal-vard-pa-ostermalm/

När vi på Regal Vård & Omsorg tänker; vad är hemtjänst i Stockholm så fokuserar vi på att alltid försöka ge Dig det ”lilla extra”. Det kan vara genom att stanna kvar någon minut extra för att prata med Dig, hålla Dig i handen eller hjälpa Dig att laga något som gått sönder. Vårt sätt att arbeta utgår från att bygga upp rutiner och att ha en arbetsplan för Dig som enskild och som är individuellt anpassad utifrån Dina resurser, önskemål och hjälpbehov. Verksamheten bygger på en personlig och nära relation till Dig och personer i Din omgivning. Hos oss talar alla flytande svenska!