Avlastning

Som anhörig till en sjuk person är det viktigt att Du får egen tid för återhämtning, social samvaro och att kunna uträtta ärenden. Det finns det många sätt Du kan få avlastning på. Nedan följer några exempel på var Regal Vård och Omsorg kan hjälpa till med för att underlätta i Din vardag.

Avlösarservice innebär avlösning i det egna hemmet och betyder konkret att en person tillfälligt övertar vårdnaden från anhöriga eller närstående. Anhöriga och avlösare kan även komma överens om en utflykt eller aktivitet utanför hemmet om det är lämpligt. Vi utarbetar tillsammans med Dig en plan för hur Din avlösarservice ska se ut. Du och Dina anhörigas behov och önskemål ligger till grund för den hjälp såsom på- och avklädning, hygien och förflyttning som Ni behöver. Du ansöker om avlösarservice hos kommunen eller stadsdelsförvaltningens handläggare. Avlösarservicen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Avlösningen är kostnadsfri. Du som anhörig får dock betala eventuella kostnader i samband med utflykter. Varje person kan bli beviljad upp till 16 timmar per månad utan extra kostnad.

Ledsagarservice innebär att den som har någon form av funktionsnedsättning får stöd och hjälp för att komma ut och delta i samhällets gemenskap. Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet som ska ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka vänner och familj eller bara promenera. Det här gör att Du som anhörig kan få vara hemma och vila under tiden.

Städning: Vi hjälper Dig som anhörig med städningen så att Du kan få tid över till annat. Det innebär framförallt dammsugning, dammtorkning och golvtorkning. Det kan även innebära moment som utförs mer sällan såsom avfrostning av frys och ugnsrengöring.

Inköp: Vi hjälper Dig som anhörig med inköp i närmaste affär. Antingen vill och kan Du följa med eller så går vi enligt Din inköpslista och handlar för Dig.

Kontakta Oss

Har Du frågor om vårt tjänsteutbud eller andra funderingar är Du välkommen att kontakta oss!